Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
15 mei 2019
Nationaal Woningbouw Debat
Iedereen is er van overtuigd dat er een groot woningtekort is. Iedereen wil dat best helpen oplossen. Er is geen reden tot onderling wantrouwen. En toch stagneert de woningproductie. Hoe lossen we dit op?

​De woningproductie moet omhoog. Dat lukt, als u en alle andere partijen nog beter gaan samenwerken en vooral investeren in vertrouwen in elkaar. Iedereen is er van overtuigd dat er een groot woningtekort is. Iedereen wil dat best helpen oplossen. Er is geen reden tot onderling wantrouwen. En toch stagneert de woningproductie. Hoe lossen we dit op? Hoe komt u tot een hogere en rendabele woningproductie? Alle belangrijke stakeholders komen naar het Nationale Woningbouw Debat. U ook?

Het Nationale Woningbouw Debat gaat over oplossingen. Directeur-generaal Erik Jan van Kempen namens het rijk, en de voorzitters of bestuursleden van VNG, Neprom, Aedes, NVB en IVBN namens hun eigen organisaties, vertellen wat zij kunnen doen om de woningproductie flink te versnellen. Vanuit de zaal doen de kopstukken van veel prominente partijen mee aan het debat.

De maatschappelijke opgave is enorm: het huidige tekort aan woningen, dat in 2017 nog 242.000 bedroeg, loopt in 2019 naar schatting op naar 300.000. Sterk stijgende woningprijzen, vooral in de krapte-regio’s, zorgen voor onbetaalbare koopwoningen. Er zijn lange wachtlijsten voor de sociale huursector en er is een groot tekort aan vrije (midden)huurwoningen. Starters op de woningmarkt komen niet meer aan de bak. Tot 2025 zullen er zo’n 700.000 huizen bijgebouwd moeten worden. Nooit eerder werden er zoveel woningen in zo’n tijdsbestek ontwikkeld. Bouwen, bouwen, bouwen dus. Hoe? Veel gaat goed met de afgesproken acties van de Nationale Woonagenda 2018-2021, maar het kan, nee moet, nog beter.

Kom op 3 juli naar Den Haag en luister naar wat de belangrijkste bouw- en vastgoedorganisaties en de kopstukken van prominente partijen daaraan willen bijdragen. Stel hen kritische vragen, praat mee en doe voorstellen.

Meer informatie en aanmelden via Vastgoed Journaal

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/neprom-bestuur/DesireeUitzetter.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/neprom-bestuur/DesireeUitzetter.jpg

Tags