Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
12 februari 2014
NCV 2013: onderzoeksgegevens kantoren online
Voor de tiende keer heeft de NEPROM in 2013 het onderzoek NIEUW Commercieel Vastgoed uitgevoerd. De bijbehorende kantorenlijst is nu te downloaden.

Voor de tiende keer heeft de NEPROM in 2013 het onderzoek NIEUW Commercieel Vastgoed uitgevoerd. De resultaten zijn in samenwerking met PropertyNL gepubliceerd in de vorm van twee specials.

Op 25 oktober 2013 verscheen PropertyNL Magazine nummer 14 over de kantorenmarkt met daarin een artikel over de onderzoekscijfers, aangevuld met visie en reflectie op de kantorenmarkt en een impressie van het rondetafelgesprek met vastgoedspecialisten / NEPROM-leden.

In het PropertyNL Magazine is niet de projectenlijst opgenomen, zoals in het verleden gebeurde toen het onderzoek nog in boekvorm werd uitgegeven. Omdat we er belang aan hechten om transparant te zijn over het onderzoek, kun je hier de NCV 2013 Kantorenlijst downloaden. Voor een goede interpretatie van de lijsten is het belangrijk om een aantal zaken in het oog te houden:

  • De lijsten hebben als peildatum 1-1-2013.
  • De lijsten worden ingevuld door projectontwikkelaars; zij hebben het laatste woord over of en hoe een project wordt opgenomen.
  • Projecten verdwijnen vaak pas uit de lijst wanneer de betrokkenen het eens zijn over de afhandeling van het stopzetten van een project; dat is doorgaans (ver) nadat er twijfel ontstaat over de haalbaarheid.
  • Bij een groot aantal plannen is de verwachte oplevering nog niet bekend (nnb); dit kan zowel wijzen op uitstel en mogelijk afstel als op start bouw zodra er een gebruiker is.
  • Een deel van de opleveringen wordt pas ver na 2020 voorzien; ook hier is de kans op afstel aanwezig.
  • Afgaande op de analyse van de kantorenplannen die sinds 2008 zijn onderzocht, is de kans op annulering van een plan (ruim 40%) groter dan op oplevering (minder dan 30%).
  • Een omgevingsvergunning is geen garantie dat een project tot realisatie komt.
  • Bij de herontwikkeling of sloop-nieuwbouw van kantoren is de toevoeging het verschil tussen het totale kantooroppervlak in de nieuwe situatie en het oppervlak in de oude situatie.
  • De metrages zijn weergegeven in bruto vloeroppervlak; ze zijn dus niet één-op-één vergelijkbaar met data over bijvoorbeeld aanbod en opname in verhuurbaar vloeroppervlak.

Bron: NEPROM, NIEUW Commercieel Vastgoed 2013.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/seats2meet.jpg

Tags