Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
12 februari 2014
NCV 2013: onderzoeksgegevens winkels online
Voor de tiende keer heeft de NEPROM in 2013 het onderzoek NIEUW Commercieel Vastgoed uitgevoerd. De bijbehorende winkellijst is nu te downloaden.

Voor de tiende keer heeft de NEPROM in 2013 het onderzoek NIEUW Commercieel Vastgoed uitgevoerd. De resultaten zijn in samenwerking met PropertyNL gepubliceerd in de vorm van twee specials.

Op 20 september 2013 verscheen PropertyNL Magazine nummer 12 over de winkelmarkt met daarin een artikel over de onderzoekscijfers, aangevuld met visie en reflectie op de winkelmarkt en een impressie van het rondetafelgesprek met vastgoedspecialisten / NEPROM-leden.

In het PropertyNL Magazine is niet de projectenlijst opgenomen, zoals in het verleden gebeurde toen het onderzoek nog in boekvorm werd uitgegeven. Omdat we er belang aan hechten aan om transparant te zijn over het onderzoek, kun je hier de NCV 2013 Winkellijst downloaden. Voor een goede interpretatie van de lijsten is het belangrijk om een aantal zaken in het oog te houden:

  • De lijsten hebben als peildatum 1-1-2013.
  • De lijsten worden ingevuld door projectontwikkelaars; zij hebben het laatste woord over of en hoe een project wordt opgenomen.
  • Projecten verdwijnen vaak pas uit de lijst wanneer de betrokkenen het eens zijn over de afhandeling van het stopzetten van een project; dat is doorgaans (ver) nadat er twijfel ontstaat over de haalbaarheid.
  • Bij een groot aantal plannen is de verwachte oplevering nog niet bekend (nnb); dit kan zowel wijzen op uitstel en mogelijk afstel als op start bouw zodra en een gebruiker is.
  • Een deel van de opleveringen wordt pas vanaf 2020 voorzien; ook hier is de kans op afstel aanwezig.
  • Afgaande op de analyse van de winkelplannen die sinds 2008 zijn onderzocht, is de kans op annulering van een plan ongeveer even groot als de kans op oplevering (ongeveer 30%).
  • Een omgevingsvergunning is geen garantie dat een project tot realisatie komt.
  • Veel projecten betreffen herontwikkeling of sloop-nieuwbouw van winkels. De toevoeging is het verschil tussen het totale winkeloppervlak in de nieuwe situatie en het oppervlak in de oude situatie.
  • De metrages zijn weergegeven in bruto vloeroppervlak; ze zijn dus niet één-op-één vergelijkbaar met data over bijvoorbeeld de winkelvoorraad in winkelvloeroppervlak.

Bron: NEPROM, NIEUW Commercieel Vastgoed 2013

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/forum-rotterdam.jpg

Tags