Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
21 augustus 2013
Nederlandse lijst van actiepunten richting Europa
De Nederlandse regering heeft EU-wetgeving laten inventariseren. De analyse richt zich op betere toepassing van het subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel.
De Nederlandse regering heeft bestaande (en verwachte) EU-wetgeving laten inventariseren door de verschillende departementen. De analyse richtte zich op regelgeving waar, in de visie van de Nederlandse overheid, het subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel (beter) toegepast zouden moeten worden.

Op de lijst staan onderwerpen die de projectontwikkelingspraktijk raken, zoals water, bodem, geluid, luchtkwaliteit, de milieueffectrapportage, de energieprestatie van gebouwen etc. Staatssteun en natuurwetgeving ontbreken. De bedoeling is de lijst na overleg in het Nederlandse parlement voor te leggen aan de Europese commissie en bespreekbaar te maken in Brussel.

De onderliggende Europese wetgeving is (veelal) bedoeld om het welzijn en/of de welvaart van de inwoners te behouden c.q. te verbeteren en de kwaliteit van de leefomgeving te borgen c.q. bevorderen. Dat is een goede zaak. Wel pleit de NEPROM voor evenwichtige (Europese) wetgeving en een reële (Nederlandse) uitleg c.q. toepassing daarvan. De bedrijfsvoering van ondernemers zou bijvoorbeeld niet (onaanvaardbaar) gehinderd moeten worden door onduidelijkheden, lange procedures, onafgebakende en gestapelde onderzoeksverplichtingen en daaraan verbonden hoge kosten.

De NEPROM vindt dat de Nederlandse overheid met deze lijst en haar plannen voor een nieuwe Omgevingswet stappen in de juiste richting zet en hoopt op een proactieve, positieve en stimulerende invloed van Nederland in Brussel. 

Voor vragen of opmerkingen over dit onderwerp kun je terecht bij Nicolette Zandvliet (070 - 337 03 35).
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/juridische-update.jpg

Tags