Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
23 juni 2015
Neem deel aan Platform ZEN voor de Klant!
Op 26 mei vond de startbijeenkomst van het platform ‘Zeer Energiezuinige Nieuwbouw voor de klant’ plaats. Wij zijn benieuwd of ook uw bedrijf concreet en actief wil deelnemen.

Op 26 mei vond de startbijeenkomst van het platform ‘Zeer Energiezuinige Nieuwbouw voor de klant’ plaats. Hierbij waren ca. 75 deelnemers bijeen, afkomstig van ontwikkelbedrijven, bouwbedrijven, corporaties en beleggers. De ideeën en thema’s die de deelnemers ons tijdens de startbijeenkomst aanreikten hebben we inmiddels zo goed mogelijk verwerkt in ons programmaplan.

Wij zijn benieuwd of ook uw bedrijf concreet en actief deel wil nemen aan het platform ZEN voor de klant. Hier zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:

1. Partijen die participeren in het platform starten vóór 1-1-2018 met de bouw van minimaal één nieuwbouwproject dat tenminste voldoet aan de bijna energieneutrale eis van 2021.
2. Bij de ontwikkeling en bouw van de woningen besteedt uw bedrijf veel aandacht aan klantwens en klantbeleving. U monitort de klanttevredenheid. Uitgangspunt is minstens een klanttevredenheidscijfer van 7,5.
3. Tijdens de realisatie en bij oplevering van het project wordt door of namens uw bedrijf de energieprestatie en de ventilatiekwaliteit gemonitord en getoetst door middel van bijvoorbeeld het ISSO opleverprotocol voor nieuwbouwwoningen.
4. Uw bedrijf werkt actief mee aan het delen (halen èn brengen!) van opgedane kennis en ervaring met de overige deelnemers binnen het platform en overige stakeholders.

Wat kost u dat?
Aan deelname aan het platform zijn geen lidmaatschapskosten verbonden. Wel zult u (vermoedelijk) extra projectkosten maken voor de realisatie van bijna energieneutraliteit en voor de monitoring van de klanttevredenheid, de energieprestatie en ventilatiekwaliteit. Ook zult u (naar eigen inzicht) tijd en geld moeten reserveren voor research & development binnen uw eigen bedrijf. Ook de kennisuitwisseling (halen & brengen) buiten uw bedrijf zal extra tijd kosten.

Wat is de juridische consequentie van deelname?
Uw bedrijf, de overige deelnemers en de vier brancheverenigingen van het Lente-akkoord beloven elkaar om te werken aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw voor de Klant, onder de bovengenoemde voorwaarden. Deze belofte heeft geen juridische consequenties. Wel vertrouwen de partners van het Lente-akkoord erop dat u in redelijkheid alles doet om uw belofte gestand te doen.

• Doet u mee? U kunt uw bedrijf hier aanmelden.
• Wat kunt u verwachten? De werkwijze hebben we beschreven in het programmaplan.
• Met welke thema’s willen we aan de gang? De eerste ideeën kunt u hier nalezen.

We hechten aan nauwe betrokkenheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken bij dit traject. Het ministerie heeft hier positief op gereageerd en beschouwt het platform ZEN voor de Klant als een belangrijk marktinitiatief om in 2021 daadwerkelijk bijna energieneutrale nieuwbouw te kunnen realiseren.

Graag willen we u vragen om uw bedrijf aan te melden vóór 1 september 2015. Tijdens de tweede platformbijeenkomst, op dinsdagmiddag 13 oktober zullen we een teken- en fotomoment creëren.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/duurzaamheid/pluswonen.jpg

Tags