Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
16 april 2013
NEPROM bepleitte hogere woningproductie
Recentelijk publiceerde de Commissie Huizenprijzen haar eindrapport. Al eerder reageerde de NEPROM kritisch op dit rapport en noemde het een "gemiste kans".

Recentelijk publiceerde de Commissie Huizenprijzen haar eindrapport. Al eerder reageerde de NEPROM kritisch op dit rapport en noemde het een "gemiste kans".

In het rapport van de commissie wordt gesteld dat er onvoldoende prikkels waren om woningen te produceren. Ook wordt gesteld dat er te weinig concurrentie op de bouwmarkt was. De commissie stelt op pag. 64: “Sterker: als gevolg van de residuele grondprijssystematiek kan het in het belang zijn van partijen om te vertragen, omdat een hogere verkoopprijs leidt tot meer opbrengst.” In het FD werd dat aangedikt tot de tendentieuze kop: “Schaarste nieuwbouwhuizen bewust in stand gehouden door ‘bouwpolder’.” en “Schaarste en opbrengst werden hoofddoelen”.

Hiermee wordt de werkelijkheid zwaar geweld aangedaan. Door de kop uit het FD niet tegen te spreken wekt de commissie de indruk dat ontwikkelaars en bouwers bewust schaarste hebben gecreëerd. Dat is niet waar. In de afgelopen jaren heeft de NEPROM, namens haar leden, steeds gepleit voor een zwaardere inzet vanuit het Rijk om de woningproductie aan te jagen.

Bijgaand een tweetal persberichten uit die periode waarin dat duidelijk verwoord staat. Ook de actie die NEPROM opstartte om in bescheiden mate ook nieuwbouw in het Groene Hart mogelijk te maken, getuigt van de inspanningen van de NEPROM en haar leden om meer ruimte te krijgen voor woningbouw.

zie ook:
NEPROM tekent Nationaal Akkoord Wonen niet (juli 2001) 
Projectontwikkelaars: stagnatie woningbouw nog niet voorbij (februari 2002)
Investeren in het Groene Hart van de Randstad.pdf (mei 2006)
Groene Hart Investeringsvisie.pdf (januari 2007)

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/politici/cie-huizenprijzen.jpg

Tags