Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
27 maart 2019
NEPROM biedt Statenleden hulp
​De Provinciale Statenverkiezingen zitten erop. De komende tijd gaan de Statenleden aan de slag met het collegeprogramma voor de komende jaren.

​De Provinciale Statenverkiezingen zitten erop. De komende tijd gaan de Statenleden aan de slag met het collegeprogramma voor de komende jaren. De provincie vervult in Nederland een belangrijke rol bij de ruimtelijke ontwikkeling en duurzame verstedelijking, en in het bijzonder bij de woningbouwopgave. Juist op die terreinen staan we voor enorme uitdagingen, en de tijd dringt. 

Complexe verbouwingsopgave
In de komende jaren moeten in heel Nederland in totaal ongeveer een miljoen nieuwe woningen bijgebouwd worden. Tegelijkertijd moeten we belangrijke stappen zetten in de energietransitie, de klimaatadaptatie en de mobiliteitsrevolutie en staan we voor de opgave de kwaliteit en leefbaarheid van onze open gebieden en van onze steden te verbeteren. Kortom: een enorme complexe verbouwingopgave die in alle provincies en regio’s een eigen vertaling moet krijgen, en waarbij het bundelen van de krachten en middelen noodzakelijk is. Op de korte termijn is bovendien de betaalbaarheid van wonen in grote delen van ons land een forse uitdaging.  

Samenwerking intensiveren
De NEPROM wil provinciale besturen graag ondersteunen met de beschikbare kennis, ervaring en investeringscapaciteit, om zo te komen tot een verantwoord ruimtelijk ontwikkelingsbeleid; in het bijzonder waar het gaat om de vernieuwing van de gebouwde omgeving. De NEPROM heeft daarom een brief verstuurd aan alle Statenleden met daarin onder andere een aantal concrete voorstellen om in de komende jaren de samenwerking tussen provincie en markt te intensiveren.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/abb-binnenstedelijk.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/abb-binnenstedelijk.jpg

Tags