Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
13 juni 2014
NEPROM-bijeenkomst Kwaliteitsborging Bouw
Binnenkort publiceert Minister Blok het wetsvoorstel Kwaliteitsborging Bouw ter consultatie. Reden voor een NEPROM-bijeenkomst waarin het wetsvoorstel besproken zal worden.
Binnenkort publiceert Minister Blok het wetsvoorstel Kwaliteitsborging Bouw ter consultatie. Het bevat voorstellen voor de verbetering van kwaliteitsborging en de positie van de bouwconsument. In vervolg op de eerste NEPROM bijeenkomst over dit onderwerp in januari en berichten in onze nieuwsbrief over de voortgang, nodigen wij leden graag uit voor een bijeenkomst op vrijdagochtend 4 juli a.s. in Voorburg over het wetsvoorstel.                 

Wij zijn verheugd dat wij Jos Verlinden en Anneke van Kempen (ministerie BZK) en Marleen Elenbaas (Boekel de Nerée) bereid hebben gevonden om NEPROM-leden bij te praten over deze voor de sector belangrijke ontwikkeling. We richten ons tijdens de bijeenkomst op woningbouw en de relatie met de consument.

Programma
Jos en Anneke zullen breder ingaan op de hoofdlijnen, achtergrond en de voortgang van het wetsvoorstel. Marleen zal specifiek ingaan op de wijze waarop de volgende onderwerpen al dan niet zijn verwerkt: het retentierecht, de verplichte verzekering en de aanpassing van het begrip verborgen gebrek (aansprakelijkheid).

Details over de bijeenkomst (inclusief de tekstvoorstellen) volgen later. Het idee is dat de NEPROM onder andere naar aanleiding van de bijeenkomst reageert in het kader van de consultatie. Jouw actieve bijdrage is daarom van belang.

Voor wie?
Doelgroepen voor de bijeenkomst zijn juristen en medewerkers die binnen de woningbouw verantwoordelijk zijn voor contacten met de consumenten.

Via info@neprom.nl kunnen NEPROM-leden zich aanmelden voor deze bijeenkomst. Voor achtergrondinformatie kun je terecht bij Nicolette Zandvliet (070 – 337 0335).
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/bouwtoezicht.jpg

Tags