Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
27 augustus 2014
NEPROM-bijeenkomst over Omgevingswet
Op woensdag 24 september gaan Arjen de Snoo en Jan Frans de Groot (Houthoff) in op de nieuwe Omgevingswet, met speciale aandacht voor binnenstedelijke herverkaveling.

Omgevingswet: vereenvoudigen en bundelen van  omgevingsrecht

Vlak voor het zomerreces is de nieuwe Omgevingswet naar de Tweede Kamer verzonden. Met de Omgevingswet wil het kabinet de regels voor ruimtelijke projecten vereenvoudigen en bundelen. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Denk aan woningbouw op voormalige bedrijventerreinen of de aanleg van windmolenparken. Maar zal die belofte ook ingelost worden? En wat betekent de nieuwe Omgevingswet voor jouw projecten?

Op woensdag 24 september a.s. praten Arjen de Snoo en Jan Frans de Groot (Houthoff) NEPROM-leden graag bij in Huize Middenburg te Voorburg, vanaf 14.00 tot ongeveer 16.30 uur.

Arjen behandelt de basis. Dat wil zeggen: de achtergrond, ambitie, planfiguren en andere elementen van de wet. Denk daarbij aan begrippen als lokale afwegingsruimte, integrale aanpak en de verhouding tussen diverse bestuurslagen. Jan Frans zal dieper ingaan op een nieuw instrument voor (faciliterend) grondbeleid: binnenstedelijke herverkaveling. Voor zover mogelijk en bekend neemt hij daarbij ook wijzigingen van de grondexploitatiewet mee. Vanzelfsprekend is er tijdens de bijeenkomst voldoende ruimte voor vragen en discussie.

Geïnteresseerd? Aan- en afmelden kan door een mail te sturen aan info@neprom.nl. Deze bijeenkomst is exclusief voor medewerkers van NEPROM-lidbedrijven.

Voor inhoudelijke vragen over dit onderwerp kun je terecht bij Nicolette Zandvliet (070- 337 03 35).

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/juridische-update.jpg

Tags