Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Omgevingswet1.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Omgevingswet1.jpg
Nieuws
7 december 2021
NEPROM blij met succes Fahid Minhas
De motie van Fahid Minhas over het monitoren en vervoegd evalueren van de regeling publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen is met overweldigende meerderheid aangenomen. De NEPROM is hier content mee.

De NEPROM is zeer betrokken bij het onderwerp publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen onder de nieuwe Omgevingswet. We schreven brieven en stelden vragen. Herhaaldelijk uitten wij onze zorgen over effecten op de woningproductie, de betaalbaarheid van de woningen en de risico's van betaalplanologie en baatafroming. Mede naar aanleiding hiervan stelde de VVD nadere vragen over dit onderwerp.  

Geen nulmeting 
Een van de vragen ging over het uitvoeren van een nulmeting en het met de Kamer bespreken van de eerste bevindingen vanuit de praktijk binnen anderhalf jaar na inwerkingtreding. Volgens de minister is een nulmeting niet mogelijk, omdat het een nieuw instrument betreft, en is er binnen anderhalf jaar nog te weinig zicht op de effecten van de regeling. Zij wil daarom de evaluatie van de regelingen voor kostenverhaal en de verplichte financiële bijdragen betrekken bij de evaluatie van de Omgevingswet, vijf jaar na inwerkingtreding. 

Vervroegde evaluatie 
De VVD-fractie nam hiermee geen genoegen en diende tijdens het 'Tweeminutendebat Besluit publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen' een motie in. Indiener Fahid Minhas dringt daarin aan op snellere evaluatie (na drie jaar) en monitoring vanaf het moment van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Kamer heeft deze motie aangenomen met een overweldigende meerderheid. Alleen BIJ1 stemde tegen. Een mooi succes voor Fahid Minhas. 

De NEPROM is blij dat de evaluatie is vervroegd. Wij vinden het belangrijk inzicht te krijgen in de werking van de regeling en eventuele nadelige effecten op de productie van nieuwbouwwoningen en de betaalbaarheid. De NEPROM blijft graag in gesprek met het ministerie van BZK om aan de evaluatie en monitoring bij te dragen. 


Tags