Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
29 januari 2020
NEPROM-brief aan Eerste Kamer over kostenverhaal
​De aanvullingswet grondeigendom en het bijbehorende aanvullingsbesluit worden behandeld in de Eerste Kamer.

In het nader voorlopig verslag vraagt de ChristenUnie-fractie op verzoek van het IPO naar de mogelijkheden om een compensatieregeling in te voeren. Het gaat daarbij om compensatie van verloren gegane omgevingskwaliteiten ten gevolge van een activiteit of een financiële tegemoetkoming, voor het bestuursorgaan om zelf compenserende maatregelen te realiseren. De NEPROM heeft hierop bij brief d.d. 28 januari gereageerd en zich tegen het verzoek verzet. Het nieuwe stelsel kent al verruimde mogelijkheden m.b.t. het kostenverhaal en bijdragen. Dat is op ons verzoek en vanwege onze bezwaren continu onderwerp van gesprek tussen de NEPROM en VNG. Het meerdere is wat ons betreft echt ‘overvragen’. Meer info: Nicolette Zandvliet.​

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Grondeigendom%20klein.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Grondeigendom%20klein.png

Tags