Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/politiek/werkspoor-286.jpg
Nieuws
5 september 2016
NEPROM Concept Circle – De identiteit van de Plek
Op 27 oktober vindt de 6e Concept Circle plaats. Op het Werkspoorterrein in Utrecht staat ‘de identiteit van de Plek’ centraal.

Op 27 oktober vindt de 6e NEPROM Concept Circle bijeenkomst plaats. Op het Werkspoorterrein in Utrecht staat dan het thema ‘de identiteit van de Plek’ centraal. Ben jij erbij?

In ons vak van vastgoed- en gebiedsontwikkeling hebben we het vaak over de plek. Maar wat doen plekken eigenlijk met ons? Sommige plekken hebben het wow effect, op andere plekken is dat er niet. Of misschien niet meteen? Iedere plek heeft zijn identiteit. Soms is deze direct herkenbaar, maar vaak moet deze zichtbaar worden gemaakt. Bijvoorbeeld met verhalen over de plek of met sporen uit het verleden.

Tijdens deze Concept Circle staat de vraag centraal hoe we de identiteit van de plek kunnen benutten om waarde toe te voegen aan een gebiedsontwikkeling en een leefomgeving te verrijken. We doen dit met hoogleraar Gert-Jan Hospers die ons uitlegt wat het P-effect eigenlijk is en laat zien wat plekken met ons doen. Hij biedt ons een aantal theoretische, maar ook soms ‘ongerijmde’ inzichten op hoe mensen naar plekken kijken. Wat we erbij voelen en wat we belangrijk vinden. Soms logisch, soms verrassend. Gert-Jan schreef er enkele jaren terug het boek ‘Geografie en gevoel’ over.

Vervolgens vertellen Boudewijn Goudswaard en Thessa Fonds (The Missing Link) hoe erfgoed kan bijdragen aan identiteit. Aan de hand van enkele praktijkcases laten zij bovendien zien hoe je gebiedsidentiteit kunt inzetten bij het creëren van een nieuwe woon- en leefomgeving.

Op bezoek bij Werkspoor
De bijeenkomst vindt plaats in de Snorfabriek op het voormalig Werkspoor terrein in Utrecht. Verborgen aan het spoor, ligt hier de voormalige Koninklijke Nederlandse Fabriek voor Werktuigen en Spoormaterieel, in de volksmond bekend als Werkspoor. Dit gebied wordt de komende jaren met het project Wisselspoor getransformeerd tot een nieuw woonmilieu en met behoud van het industrieel erfgoed: zoals de oude hallen en delen van wissels en sporen.Wij hopen ook jou op 27 oktober te ontmoeten op deze inspirerende plek.
Wil je meer zien? Dan bieden we je de gelegenheid voorafgaand aan de Concept Circle bijeenkomst  van 13.00-14.45 mee te gaan met de exclusieve Expeditie Meyster’s Buiten / Cereolfabriek (max. 20 deelnemers). Zie hieronder meer informatie.

Programma

15.00 uur  Ontvangst met koffie/thee in de Snorfabriek

15.30 uur Opening

15.35 uur  Het P-effect – Op zoek naar de identiteit van een plek
Met Gert-Jan Hospers, hoogleraar economische geografie (Universiteit Twente)

16.15 uur  Over erfgoed en identiteit
Met Boudewijn Goudswaard en Thessa Fonds (The Missing Link)

16.45 uur Break

17.15 uur  Wisselsessies
Sessies van 2 keer 25 minuten: een korte workshop en een rondwandeling. Deelnemers volgen beide sessies.

Inspiratieworkshop: Zoeken naar de identiteit van het gebied 
Onder leiding van Thessa Fonds (The Missing Link) gaan deelnemers zelf aan de slag met een korte gebiedscasus op zoek naar de identiteit van de plek.

Rondwandeling: Van Werkspoor naar Wisselspoor
Een vertegenwoordiger van ontwikkelaar Synchroon leidt ons rond langs het industrieel erfgoed van het Werkpoorterrein en licht de transformatie van het gebied toe.

18.00 uur Afsluiting van het programma met aansluitend borrel
 
19.00 uur Einde

Wie ontmoet je?
Al zo’n 30 professionals hebben zich aangemeld en zijn werkzaam bij onder meer: AM, Architecten aan de Maas, Blauwhoed, BAM Woningbouw, CRA Vastgoed, Gemeente ’s-Hertogenbosch, Dura Vermeer Vastgoed, KCAP Architects, Gemeente Breda, Heijmans, Schonk, Schul & Compagnie, Kikx Development, Urban CODES, Zecc Architecten, Synchroon, Portaal, Stadsherstel Midden-Nederland. The Missing Link en Ymere.

Praktische informatie
Datum: donderdag 27 oktober 15.00-19.00 uur
Plaats bijeenkomst: 
De Snorfabriek (voormalig Werkspoorterrein), 2e Daalsedijk 14, Utrecht
Start Expeditie Meyster’s Buiten / Cereolfabriek: Cereolfabriek, Kanaalweg 91, Utrecht
Kosten: de deelnamekosten aan deze netwerkbijeenkomst bedragen € 80,- per persoon (excl. btw). Voor oud-deelnemers aan de Leergang Projectontwikkeling (LPO), de Masterclass Conceptontwikkeling (MCCO) en de Masterclass Duurzaam Ontwikkelen (MCDO) bedragen de deelnamekosten € 50,- per persoon (excl. btw). De kosten zijn inclusief koffie/thee en borrel.
Deelnemers die voorafgaand aan de bijeenkomst deelnemen aan de Expeditie Meyster’s Buiten betalen € 15,- extra.

Aanmelden
Aanmelden kan door een email te sturen aan info@neprom.nl o.v.v. 'Aanmelding Concept Circle 27 oktober' met je gegevens: naam, functie, contactgegevens en indien van toepassing naam en jaartal van de gevolgde NEPROM-opleiding.

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 2 weken voor aanvang van de bijeenkomst. Bij annulering na deze periode is het totale deelnamegeld verschuldigd.

Exclusief: Combineer de Concept Circle met de Expeditie Meyster’s Buiten / Cereolfabriek
Voorafgaand aan de Concept Circle bijeenkomst geven we je de gelegenheid om van 13.00-14.45 uur op Expeditie te gaan naar Meyster’s Buiten in de Utrechtse wijk Oog in Al. Bij deze bijzondere locatieontwikkeling is volop gebruik gemaakt van de identiteit van de plek die is gevormd door het industriele verleden van de Cereolfabriek. De fabriek is herontwikkeld door BOEi en in het gebied er omheen zijn verschillende woningtypen ontwikkeld door VOF Meyster’s Buiten (Blauwhoed, Heijmans, VORM). De plek leeft inmiddels volop met als kloppend hart de Cereolfabriek, waar mensen elkaar treffen in het restaurant, de bibliotheek en in cultuurcentrum Het Wilde Westen. Door direct betrokkenen, waaronder stedenbouwkundige Arnold Meijer (INBO), ontwikkelaar Marcel Sinte Maartensdijk (Heijmans) en architect Marnix van der Meer (Zecc Architecten) worden we rondgeleid en gaan er op zoek naar de identiteit van de plek. We krijgen bovendien de unieke kans om (vlak voor oplevering) een blik te werpen in de bijzondere woontoren (ZECC Architecten) die het sluitstuk vormt van deze locatieontwikkeling.

Het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 20 personen en exclusief voor deelnemers aan de Concept Circle bijeenkomst. Reserveer dus snel een plek. Voor deelname aan de Expeditie rekenen we € 15,- extra. Mocht je willen deelnemen aan de expeditie dan kun je dit aangeven in je aanmelding voor de bijeenkomst. 

Over Meyster’s Buiten
Op de overgang van de twee Utrechtse wijken Oog in Al en Lombok ligt langs het Merwedekanaal een voormalig bedrijventerrein. Hier waren de Cereolfabriek en panden van KPN en TPG gevestigd, met een gezamenlijke oppervlakte van 3,2 hectare. De gemeente Utrecht verwierf in 2002 de Cereolfabriek, de ontwikkelaars Blauwhoed/VORM en Heijmans deden datzelfde met de aangrenzende terreinen. Besloten werd om niet ‘ieder voor zich’ te gaan ontwikkelen, maar samen op te trekken. De marktpartijen namen daartoe in 2007 de gemeentelijke gronden over, inclusief de opstallen die zich daarop bevonden. Voor de herontwikkeling van de karakteristieke fabriek – een Rijksmonument – werd de gespecialiseerde ontwikkelaar BOEi aangetrokken. De gezamenlijke planontwikkeling was net onderweg toen in 2008 de crisis begon. Zelfs in Utrecht kwam de woningmarkt onder druk te staan. Ook woedde in dat jaar een felle brand in de oude fabriek, waardoor alleen de buitenmuren aan de kanaalzijde nog overeind stonden. Van het nadeel werd een voordeel gemaakt, door de plannen opnieuw vorm te geven en de samenwerking met de omgeving te verbeteren. Co-creatie in brede zin werd het uitgangspunt, met de wensen van de eindgebruiker als richtsnoer.

 

De Cereolfabriek heeft een maatschappelijk-commercieel programma gekregen, met een betekenis voor Oog in Al en Lombok. BOEi nam het gebouw over in 2011 en plaatste feitelijk een compleet nieuw gebouw binnen de oude muren. Voor het ontwerp van de woningen werden omwonenden en geïnteresseerden uitgenodigd om hun mening te geven, aan de hand van enquêtes, inloopavonden en woonworkshops. Uiteindelijk worden 137 nieuwbouwwoningen en 132 parkeerplaatsen (in een parkeergarage) gerealiseerd. In stedenbouwkundig en architectonisch opzicht wordt aangesloten op de structuur van Oog in Al, begin twintigste eeuw ontworpen door Berlage en Holsboer. Daarnaast klinken industriële invloeden door, zoals te zien is in de stadswoningen met ‘shed’-daken. Het naastgelegen park is in het plan geïntegreerd en heeft een functie voor alle bewoners. Met het openen van de Cereolfabriek in de zomer van 2014 heeft Meyster’s Buiten Oog in Al en Lombok op een aansprekende manier verbonden: het is een ontmoetingsplek met stedelijke allure geworden. De woningbouw is nagenoeg gerealiseerd. De oplevering van de bijzondere woontoren (Zecc Architecten) in oktober vormt het sluitstuk van deze bijzondere locatieontwikkeling waar verwijzingen naar het industriële verleden de plek identiteit hebben gegeven.

Meyster’s Buiten werd in 2015 genomineerd NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling.