Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
5 april 2012
NEPROM draagt bij aan nieuwe Omgevingswet
Begin vorige maand is de kabinetsnotitie ‘Stelselwijziging omgevingsrecht’ uitgebracht. Minister Schultz schetst daarin de contouren van het nieuwe Omgevingsrecht.

Begin vorige maand is de kabinetsnotitie ‘Stelselwijziging omgevingsrecht’ uitgebracht. Minister Schultz schetst daarin de contouren van het nieuwe Omgevingsrecht. In het kader van de lopende consultatieronde heeft de NEPROM haar input in deze belangrijke fase van het wetgevingsproces geleverd.

In onze visie is sprake van een logische voortzetting van een traject dat met de Wet op de ruimtelijke ordening, Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht en de Crisis- en herstelwet is ingezet. Wij zijn er een voorstander van dat bestuurlijke afwegingsruimte in de toekomst beter benut kan worden. Het beoogde stelsel vergt volgens ons een kordaat type bestuurder.
 
Vraagtekens plaatsen wij bij het instrument ‘programma’s’. Tevens hebben wij aandacht voor wat de voorgenomen wijzigingen betekenen aan regels die door lokale overheden gesteld kunnen worden. Wij zijn positief over de resultaten zoals die er liggen en zijn enthousiast over het project Eenvoudig Beter.
 
Raadpleeg de brief Stelselwijziging Omgevingswet en de bijlage.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/politici/schultz-van-haegen-286.jpg, Minister Schultz van Haegen

Tags