Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
4 juni 2013
NEPROM eist gelijk speelveld in Limburg
De wijze waarop de Provincie Limburg de lokale woningmarkt regionaal af wil stemmen, leidt volgens de NEPROM tot een ernstige verstoring van de marktwerking en de concurrentie op de woningmarkt.
De wijze waarop de Provincie Limburg de lokale woningmarkt regionaal af wil stemmen, leidt in de visie van de NEPROM tot een ernstige verstoring van de marktwerking en de concurrentie op de woningmarkt.

De wijze waarop zij dit doet, is bovendien in strijd met het bouw- en ruimtelijke ordeningsrecht. Dit brengt schade aan de leefbaarheid en de economische ontwikkeling van Zuid-Limburg. De projectmatige nieuwbouw wordt bovendien onevenredig hard geraakt. Op 20 maart heeft de NEPROM gereageerd op de concept Verordening.

Inmiddels zijn ook de bijbehorende ‘kwaliteitseisen’ gepubliceerd. Deze eisen zijn de facto kwantiteitseisen. De NEPROM heeft in een aanvullende reactie d.d. 4 juni laten weten zich hier niet mee te kunnen verenigen. Aangezien het primaat van de ruimtelijke ordening bij gemeenten ligt en hoort te liggen, heeft de NEPROM tevens de VNG geïnformeerd over haar standpunt.

Mocht je hierop willen reageren of wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met Nicolette Zandvliet (070-337 03 35).
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/zuid-limburg.jpg

Tags