Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
22 april 2020
NEPROM en NVB pleiten voor Rijksdoorbouwgarantie
NVB-bouw en NEPROM zijn positief over de Gemeenschappelijke Verklaring ‘Samen doorbouwen aan Nederland’, die minister Ollongren van BZK op 22 april mede namens een groot aantal partijen in de bouw naar buiten bracht.

Projectontwikkelaars en bouwondernemingen steunen Gemeenschappelijke Verklaring ‘Samen doorbouwen aan Nederland’ 
 
De projectontwikkelaars en bouwondernemers verenigd in NVB-bouw en NEPROM zijn positief over de Gemeenschappelijke Verklaring 'Samen doorbouwen aan Nederland', die minister Ollongren van BZK op 22 april mede namens een groot aantal partijen in de bouw naar buiten bracht. De brancheverenigingen verwachten dat door de afspraken die in de verklaring zijn vastgelegd de nieuwbouw in de komende jaren een forse steun in de rug krijgt.
 
Aanleiding voor het opstellen van de gemeenschappelijke verklaring is de verantwoordelijkheid die alle publieke en private partijen in de bouwketen voelen om ervoor te zorgen dat we kunnen blijven doorbouwen aan Nederland. Met name de dreiging die van de coronacrisis uitgaat voor de bouw van nieuwe woningen baart NVB en NEPROM zorgen. 

Wonen dreigt onbetaalbaar te worden
De bouwsector en de gemeenten slagen er niet in om de jaarlijkse nieuwbouwproductie structureel op de minimaal benodigde 75.000 woningen te krijgen. Het oplopende woningtekort (315.000 woningen) en oplopende huishoudensprognoses vergroten de druk op de woningmarkt. Met stijgende prijzen, overbiedende kopers en steeds meer woningzoekenden die geen woning kunnen betalen, tot gevolg. Recente scenariostudies van het CPB over de economische ontwikkelingen in de tweede helft van 2020 en verder stellen NVB-bouw en NEPROM niet helemaal gerust. Met een mogelijk scenario van economische krimp en oplopende werkloosheid, zou de betaalbaarheid van wonen voor nog meer huishoudens onder druk komen te staan. Reden genoeg om de gemeenschappelijke verklaring te ondertekenen.
 
Consumentenvertrouwen is cruciaal
NVB-voorzitter Piet Adema: ‘Op dit moment loopt de verkoop van nieuwbouwwoningen nog goed door. Vooral in het middensegment werden de woningbouwprojecten die in de afgelopen weken in verkoop gingen nog fors overtekend. Voor duurdere woningen en voor beleggershuurwoningen is het beeld gedifferentieerder.’ De vraag is wel hoe de situatie en het kopersentiment in de tweede helft van dit jaar zullen zijn. Het is volgens NEPROM en NVB-bouw nu nog te vroeg om daar al goed duiding aan te geven. Volgens de ontwikkelaars en bouwondernemers laat de gemeenschappelijke verklaring zien dat alle partijen op de woningmarkt, inclusief het Rijk, bereid zijn om de nieuwbouw van woningen prioriteit te geven in deze onzekere tijden.
 
Ontwikkelaars vragen doorbouwgarantie van het Rijk
NEPROM en NVB-bouw vragen het kabinet om langs twee lijnen de nieuwbouw van betaalbare woningen te ondersteunen. Enerzijds door een garantieregeling voor koop- en middeldure huurwoningen, waarmee bouwers voldoende zekerheid hebben en ook consumenten het vertrouwen houden in de woningmarkt. Anderzijds door samen met gemeenten te investeren in het ontwikkelen en bouwrijp maken van nieuwe woonwijken en buurten waar op korte termijn betaalbare woningen gebouwd kunnen worden. NEPROM-voorzitter Desirée Uitzetter: ‘De benodigde investeringsruimte hiervoor is bij private partijen en bij gemeenten beperkt beschikbaar. Vandaar onze oproep aan het Rijk.’

De beide brancheverenigingen verwachten dat door een Rijksdoorbouwgarantie in combinatie met het voortvarend tot ontwikkeling brengen van nieuwe woningbouwlocaties er in de komende jaren voldoende nieuwe woningen gebouwd kunnen worden, zodat het wonen in Nederland betaalbaar blijft.

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Woningnoodpersbericht%20website.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Woningnoodpersbericht%20website.png

Tags