Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
30 januari 2020
NEPROM en NVB: snel meer bouwlocaties!
De NEPROM heeft samen met NVB-Bouw een position paper geschreven dat zich richt op het oplossen van het woningtekort op de (middel-)lange termijn (momenteel 300.000 woningen).

De NEPROM heeft samen met NVB-Bouw een position paper geschreven voor het rondetafelgesprek op 29 januari in de Tweede Kamer over (on)betaalbaar wonen voor middeninkomens.

Het position paper richt zich op het oplossen van het woningtekort op de (middel-) lange termijn (momenteel 300.000 woningen), waarbij vooral wordt ingegaan op hoe risico’s beheersbaar kunnen worden gehouden en hoe nieuwbouw versneld kan worden.

De huidige nadruk op bouwen in de bestaande stad in Nederland heeft een groot risico in zich. Zodra de economie even tegenzit, zullen nagenoeg alle hoogbouwprojecten waar nog geen investeringsbeslissing voor is genomen stilvallen. ​Uitsluitend bouwen in de stad is extreem kwetsbaar. Daarnaast is het complex, gaat het traag en boven alles is er te weinig ruimte in de stad. Om in Nederland minder kwetsbaar te worden voor economische cycli en het woningtekort in te kunnen lopen, zullen in vele regio’s versneld nieuwe gebieden tot ontwikkeling moeten worden gebracht. Per regio dienen gemeenten samen met maatschappelijke organisaties en marktpartijen plannen te ontwikkelen en deze vast te leggen in langjarige regionale investeringsagenda’s (RIA’s). Zo kunnen opgaven t.a.v. de stedelijke ontwikkeling en de kwaliteiten daarvan, inclusief oplossingen voor bereikbaarheid, mobiliteit, energie, groen, natuur, klimaatadaptie, etc., integraal aangepakt worden.

Het Rijk dient plannen te beoordelen, te selecteren en langjarig van commitment en steun te voorzien, zodat samenwerkende partijen geloof krijgen in een langjarige, stabiele aanpak en zij hun acties en investeringen hier op af kunnen stemmen. Het versneld ontwikkelen van nieuwe woongebieden en het terugdringen van het tekort zal de betaalbaarheid en de kwaliteit van het wonen voor alle inkomensgroepen ten goede komen. 

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Woningbouw%20klein.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Woningbouw%20klein.png

Tags