Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
11 december 2019
NEPROM en partners: intensiveer bouwopgave!
Vanavond (11-12) debatteert de Tweede Kamer over de bouwopgave. De Staat van de woningmarkt, de Staat van de volkshuisvesting en de Crisis- en herstelwet komen daarbij aan bod.

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de bouwopgave.

In aanloop daarnaartoe heeft de NEPROM met negen andere partners, waaronder Natuurmonumenten, opgeroepen tot het vergroten van betrokkenheid van de ondertekenaars bij acties tot het realiseren van betaalbare woningen in een bereikbare, duurzame en leefbare omgeving. Tevens vragen zij daarbij om strakkere regie van het Rijk. De gezamenlijke boodschap is, dat partijen bereid zijn om naar beste kunnen mee te werken aan een oplossing om de huidige woningtekorten op te lossen.

In een aparte brief over de Crisis- en herstelwet heeft de NEPROM daarnaast verzocht gezamenlijk te werken aan het versnellen van besluitvormingsprocedures en vergunningverlening. Zij doet daartoe ook een drietal concrete voorstellen. Zij zijn enerzijds gericht op het versterken van onderling vertrouwen tussen markt en overheid en anderzijds op juridische mogelijkheden om processen te versnellen, zoals het van toepassing verklaren van het zogenoemde relativiteitsvereiste in de bezwaarschriftprocedure. Bezwaarmakers kunnen dan geen beroep doen op regels die niet bedoeld zijn om hen te beschermen.

We zullen je informeren over de uitkomsten van het debat. Meer info: Nicolette Zandvliet.

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Woningopgave%20website.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Woningopgave%20website.png

Tags