Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
6 februari 2018
NEPROM-Gedragscode constructieve veiligheid onverminderd actueel
Hoe ga ik in mijn project om met constructieve veiligheid? De gedragscode biedt handvatten bij het beantwoorden van deze vraag.
In 2008 heeft de NEPROM een Gedragscode Constructieve veiligheid ontwikkeld. Een praktisch document, bestaand uit verplichtingen en aanbevelingen. Het biedt handvatten bij het beantwoorden van de vraag: hoe ga ik in mijn project om met constructieve veiligheid?

De NEPROM Gedragscode Constructieve veiligheid is een belangrijk document. En met invloed! Minister Ollongren wijst in een brief van 5 februari jl. op het belang van deze gedragscode. Zij beantwoordt in de brief twee sets kamervragen, van Beckerman en Van Kent (beide SP) en Van Eijs (D66) over de opvolging door de bouwsector van de adviezen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De Minister geeft aan dat een aantal aanbevelingen van de onderzoeksraad in onze gedragscode zijn verwerkt, al sinds 2006. Het is dan ook zaak om de NEPROM Gedragscode Constructieve Veiligheid te implementeren en levend te houden binnen jouw organisatie - voor zover dat nog niet is gebeurd.

Veiligheid verbeteren
In haar brief geeft Minister Ollongren ook aan dat ze naar aanleiding van het ongeval bij de verbouw van het oude VROM-gebouw aan de Rijnstraat in Den Haag en het hijsongeval in Alphen aan de Rijn nader onderzoekt hoe de omgevingsveiligheid bij bouwplaatsen verbeterd kan worden. Ze denkt aan het verantwoordelijk maken van één persoon voor de borging van de omgevingsveiligheid.

Verder wordt er gewerkt aan een richtlijn Bouw- en sloopveiligheid. Daarnaast noemt de Minister (wederom) het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen, overigens zonder aan te geven hoe ze nu verder wil of gaat met dit ontwerp. Deze drie punten duiden op een aanscherping. We houden je op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen.
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/publicaties/Gedragscode-Constructieve-veiligheid.gif, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/publicaties/Gedragscode-Constructieve-veiligheid.gif

Tags