Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/politiek/Bouwopgave-tweedekamer.jpg
Nieuws
4 december 2017
NEPROM geeft visie op woningmarkt
Op 6 december vindt in de Tweede kamer het Rondetafelgesprek Nederlandse Bouwopgave plaats. De NEPROM geeft haar visie op de bouwopgave voor de komende jaren.

Op 6 december vindt in de Tweede kamer het Rondetafelgesprek Nederlandse Bouwopgave plaats. NEPROM-directeur Jan Fokkema schuift aan en geeft namens de NEPROM zijn visie op de bouwopgave voor de komende jaren. 

De NEPROM ziet vooral het vergroten en versnellen van het woningaanbod als een urgent onderwerp. In korte tijd is de vraag naar woningen sterk toegenomen. Het aanbod reageert hier onvoldoende snel op. Belangrijke oorzaken: tekort aan bouwlocaties, te weinig plancapaciteit (korte en lange termijn) en onvoldoende urgentie bij een aantal gemeenten en provincies. De NEPROM komt met een constructief voorstel hoe hiermee om te gaan.

Ook betaalbaarheid en kwaliteit, doorstroming, verduurzaming, en slimmer, sneller en innovatiever kunnen acteren zijn cruciale onderwerpen die de NEPROM naar voren zal brengen.

Lees hier de volledige inbreng en standpunten van NEPROM ten behoeve van het Rondetafelgesprek Nederlandse Bouwopgave in de Tweede Kamer.