Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeelding%20Whitepaper%20286%20x%20190%20px.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeelding%20Whitepaper%20286%20x%20190%20px.jpg
Nieuws
15 maart 2022
NEPROM-handreiking ‘kostenverhaal en financiële bijdragen’
De handreiking is opgesteld om lezers mee te nemen in de op handen zijnde wijzigingen en om aandachtspunten voor de praktijk mee te geven.

De Omgevingswet, die naar verwachting op 1 januari 2023 in werking treedt, bevat een aantal ingrijpende wijzingen met betrekking tot kostenverhaal en financiële bijdragen. Om de professionele ontwikkelaar te ondersteunen bij de implementatie van dit nieuwe stelsel heeft de NEPROM de handreiking 'kostenverhaal en financiële bijdragen' uitgebracht.

Vanuit het perspectief van de projectontwikkelaar
In deze handreiking wordt een toelichting gegeven op kostenverhaal en financiële bijdragen onder de Omgevingswet vanuit het perspectief van de projectontwikkelaar. De inhoud biedt op een toegankelijke manier inzicht in de belangrijkste regels en consequenties voor de ontwikkelpraktijk.

Nieuw in de Omgevingswet is de mogelijkheid voor gemeenten om naast het verhalen van publieke kosten, ook – onder randvoorwaarden - extra financiële bijdragen bij de ontwikkelaar in rekening te brengen. De NEPROM is daar tijdens de parlementaire behandeling intensief bij betrokken geweest. De vraag is of en hoe gemeenten van deze mogelijkheid na de inwerkingtreding van de Omgevingswet gebruik van gaan maken. Het is in elk geval zaak voor ontwikkelaars om goed op de hoogte te zijn van de nieuwe wettelijke mogelijkheden en hoe daar adequaat op gereageerd kan worden om te voorkomen dat er onnodige bijdragen worden verhaald. Daartoe is deze handreiking vanuit het perspectief van de ontwikkelaar opgesteld.

Desirée Uitzetter, voorzitter NEPROM: "We hopen dat de handreiking in de praktijk zijn meerwaarde zal bewijzen, zowel voor projectontwikkelaars als voor adviseurs en gemeenten. De publicatie is geschreven vanuit de basis die ook ten grondslag ligt aan het huidige stelsel (Wro). Het gaat daarbij om jarenlange ervaring en de voorkeur van betrokken partijen om in goed overleg en vooraf tot afspraken te komen over projecten. De samenwerkingen die hieruit voortvloeien, vormen de sleutel tot de afronding van menig succesvol project. De maatschappelijke waarde die zo wordt toegevoegd aan de fysieke leefomgeving, vormt de kern van het vak van projectontwikkelaars en de essentie van een daadkrachtige aanpak voor nieuwe opgaven."

Samenwerking
De handreiking is tot stand gekomen dankzij de bijdrage van auteurs Rick Meijer (Stadkwadraat), Arjan Bregman (IBR) en de leden van de NEPROM-begeleidingsgroep.  

Wil jij de handreiking ontvangen?
Laat dan hier je gegevens achter. Dan sturen we de handreiking per mail naar je toe. 


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeelding%20Whitepaper%20286%20x%20190%20px.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeelding%20Whitepaper%20286%20x%20190%20px.jpg

Tags