Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
21 maart 2018
NEPROM in gesprek met Provincie Zeeland
De Provincie Zeeland heeft in een concept Omgevingsplan en concept Omgevingsverordening haar visie op een duurzame toekomst voor Zeeland geformuleerd.
De Provincie Zeeland heeft in een concept Omgevingsplan en concept Omgevingsverordening haar visie op een duurzame toekomst voor Zeeland geformuleerd. De NEPROM steunt die visie. Wel zijn wij in gesprek met de Provincie.

Het gesprek met de Provincie betreft twee punten. Ten eerste hebben wij onze zorgen geuit over de mogelijke oprichting van een zogenoemde ‘bouwtitelbank’. Die zou het kopen, slopen (van woningen) en het inruilen van een bouwtitel elders moeten formaliseren. We stellen op basis van economische en juridische argumenten dat dit voornemen - volgens ons - contraproductief werkt. Ook voor het overige vinden wij dit een onwenselijk idee. Het is namelijk disproportioneel de lasten op deze ‘grofmazige’ manier eenzijdig  ‘bij de nieuwbouw’ te leggen. De grondexploitatiewet staat daar volgens ons ook bij in de weg.

Ten tweede vinden wij de eisen die de Provincie Zeeland wil stellen aan bouwen in het landelijk gebied te stringent geformuleerd. En in strijd met de huidige Ladder voor duurzame verstedelijking. Met de Provincie Zeeland vinden wij bescherming van het landelijk gebied op zich een nastrevenswaardig doel. Wij hebben daarom een voorstel voor een alternatieve formulering gedaan, waardoor er de facto geen bouwverbod ontstaat in de relevante gebieden. In de harde variant kunnen wij ons namelijk niet vinden.

We houden je op de hoogte van relevante ontwikkelingen en staan open voor jullie suggesties en ervaringen ten aanzien van dit onderwerp. De concepten komen later dit voorjaar (in april) officieel ter inspraak. We houden in dit dossier nauw contact met Bouwend Nederland.
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/logos/provincie-zeeland.png

Tags