Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
5 april 2023
NEPROM-inbreng Wet regie volkshuisvesting
De NEPROM heeft gereageerd op het ambtelijk concept van de Wet versterking regie volkshuisvesting. De wet bevat uitgewerkte doelen van het Rijk voor volkshuisvesting en voorstellen om juridische procedures te versnellen. De NEPROM stuurt aan op nader overleg.

De NEPROM heeft 30 maart jl. een reactie op het ambtelijk concept van de 'Wet versterking regie volkshuisvesting' ingestuurd. De NEPROM is voorstander van meer Rijksregie maar constateert tegelijkertijd dat de wijze waarop het 'hernemen van de regie' wordt uitgewerkt en vormgegeven, nader overleg vergt.

De NEPROM:

  • vindt dat de gezamenlijke focus van markt en overheid bij het hoofddoel zou moeten liggen; de realisatie van 900.000 woningen;
  • is van mening dat daarvoor regels en wetten alleen onvoldoende zijn en er ook een culturele verandering nodig is;
  • adviseert de effecten van het voorstel vanuit die optiek beter te bestuderen mede omdat de genoemde percentages verstarrend en vertragend werken op de programmering van initiatieven;
  • wijst erop dat marktpartijen graag meedenken over en meedoen aan de uitwerking en uitvoering van de wet;
  • is enthousiast over de voorgestelde procesversnellers en wil graag in gesprek met het ministerie over eventuele aanvullingen.


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/volksverhuizing.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/volksverhuizing.jpg

Tags