Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
26 maart 2015
NEPROM lanceert informatiesite Bewust Nieuwbouw
Nieuwe consumentenwebsite biedt informatie over het kopen en huren van een nieuwbouwhuis, vanaf oriëntatie tot en met bewonen.

Op één plaats alle informatie over koop en huur van nieuwbouwhuizen

De NEPROM, de vereniging van projectontwikkelaars, start met een nieuwe website over nieuwbouw voor consumenten. Met www.bewustnieuwbouw.nl wil de NEPROM actuele en uitnodigende informatie bieden over het kopen en huren van een nieuwbouwhuis, vanaf het moment dat een verhuiswens ontstaat tot na de overhandiging van de sleutels.

De meeste mensen hebben weinig ervaring met het kopen of huren van een nieuwbouwhuis. Zij weten vaak niet goed wat daar allemaal bij komt kijken. Met Bewust Nieuwbouw wil de NEPROM eraan bijdragen dat consumenten beter geïnformeerd zijn en daardoor een betere gesprekspartner worden voor de professionals. Dat helpt bouwers, ontwikkelaars, beleggers en woningcorporaties een nog beter product voor de consument te maken.

Consumentgericht ontwikkelen
De lancering van Bewust Nieuwbouw past in de omslag naar een meer consumentgerichte manier van ontwikkelen en bouwen, die marktpartijen de laatste jaren hebben gemaakt. Steeds vaker ontwikkelen zij projecten via co-creatie, collectief particulier opdrachtgeverschap en nieuwe vormen van marktonderzoek en (online) participatie. Met Bewust Nieuwbouw zorgt de NEPROM ervoor dat de consumentgerichtheid ook op brancheniveau vorm en inhoud krijgt. De site legt de verbinding tussen aanbieders en consumenten.

Bewoners en geïnteresseerden aan het woord
Die verbinding komt niet alleen via ‘gewone’ informatie tot stand, maar ook via verhalen van bewoners en geïnteresseerden. Zij vertellen op de site hoe hun zoektocht naar hun ideale nieuwbouwhuis verliep, welke keuzes ze hebben gemaakt en waarom ze voor nieuwbouw kozen. Daarnaast, en dat is belangrijk voor de verbetering van het product en de dienstverlening, willen de initiatiefnemers ook van consumenten horen waarin ze teleurgesteld zijn en wat tijdens het proces beter had gekund.

Nieuwbouw steeds beter
Behalve in een meer consumentgerichte manier van ontwikkelen, is de afgelopen jaren ook veel geïnvesteerd in de verbetering van de kwaliteit van nieuwbouwhuizen. Zo zijn in zeven jaar tijd de energieprestaties van nieuwbouwhuizen met 50 procent verbeterd. Het duurt niet lang meer of nieuwe woningen zullen standaard energie gaan léveren. Daarnaast heeft de branche een solide basis gelegd voor het garanderen en borgen van de kwaliteit van nieuwbouwhuizen. Op Bewust Nieuwbouw brengt de branche gezamenlijk de kwaliteiten van nieuwbouw voor het voetlicht.

Wat er te vinden is
Bewust Nieuwbouw bevat actuele en uitnodigende informatie over het kopen, huren en bewonen van nieuwbouwhuizen. Het gaat om informatie over bijvoorbeeld garanties, contracten, financiering en hypotheken, maar ook om informatie over nieuwe installaties, innovatieve materialen en energiezuinigheid. Daarnaast laat de site zien welke stappen de consument kan zetten in zijn of haar zoektocht naar een nieuwbouwhuis. Op Bewust Nieuwbouw staat bovendien informatie over nieuwe wet- en regelgeving en nieuws dat interessant is voor consumenten die op zoek zijn naar een nieuwbouwhuis. Dat nieuws wordt gedeeld via een nieuwsbrief waarop consumenten zich kunnen abonneren, en via Facebook en Twitter.

Een open platform
Bewust Nieuwbouw is een initiatief van de NEPROM. Participatie in Bewust Nieuwbouw staat open voor alle aanbieders van nieuwe woningen die zich scharen achter de doelstellingen van Bewust Nieuwbouw. De initiatiefnemers streven naar een breed draagvlak. Afhankelijk van de behoefte van de consument, zal de informatie op de site in de komende jaren nog verder worden uitgebreid en verfijnd.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/BewustNieuwbouwHeader.jpg

Tags