Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/integriteit4.jpg
Nieuws
7 mei 2015
NEPROM-leden transparant over integriteit
Hoewel nog lang niet alle jaarverslagen over 2014 online gepubliceerd zijn, doet het ons deugd dat NEPROM-leden een aantal heel goede voorbeelden geven van hoe het kan.

De NEPROM stimuleert bij haar leden openheid over het gevoerde integriteitbeleid. Wij zijn ervan overtuigd dat het zich terugbetaalt, omdat je zo werkt aan vertrouwen, langdurige relaties en een gezonde bedrijfsvoering.

Hoewel nog lang niet alle jaarverslagen over 2014 online gepubliceerd zijn, doet het ons dan ook deugd dat NEPROM-leden een aantal heel goede voorbeelden geven van hoe het kan!

Los van de jaarverslagen zijn er een aantal partijen - zoals Janssen de Jong en Bemog - die op hun website duidelijk laten zien hoe ze met dit onderwerp omgaan en welke waarde ze eraan hechten.

Bewondering hebben wij voor leden zoals bijvoorbeeld Ymere, die in het jaarverslag in objectieve bewoordingen uitgebreid melding maken van (vermeende) integriteitschendingen en de wijze van afdoening.

Verder constateren wij – bijvoorbeeld naar aanleiding van de jaarverslagen van Ymere en Amvest - dat het transactieregister goed is ingebed binnen de diverse bedrijven. Het register vindt inmiddels navolging bij andere brancheorganisaties en is een blijver.

Bijzondere aandacht vragen wij voor de wijze waarop VolkerWessels en Heijmans het onderwerp integriteit verwerkt hebben in hun jaarverslag.
Heijmans zet zeer stevig in, door het onderwerp echt onderdeel te maken van haar bedrijfscultuur en structuur. Onder andere door ook tijdelijke krachten en andere stakeholders bij het onderwerp te betrekken. Eigenlijk vanaf het moment dat zij kennis maken met Heijmans. Daarbij wordt de realiteit niet uit het oog verloren. Heijmans voorziet in een procedure en oplossingen bij eventuele misstanden.

VolkerWessels maakt integriteit tot onderdeel van de strategische koers. Men ziet een duidelijke tweedeling tussen organisaties die het onderwerp hoog in het vaandel hebben staan en bedrijven die minder waarde hechten aan integer zaken doen. VolkerWessels wil graag tot de eerste categorie behoren en schuwt de kritische zelfreflectie niet. Dat gebeurt onder andere via het zogenoemde Integriteitsplatform en middels het uitrollen van een speciaal opgesteld integriteitsprogramma.

De projectontwikkelingssector heeft ervaren dat de impact van incidenten groot is. Juist daarom is het van belang dat stakeholders een overtuigd en actief beeld hebben van hoe er omgegaan wordt met dit onderwerp door de NEPROM en haar leden. In dit verband is het prettig dat een bedrijf als Van Wijnen het NEPROM-lidmaatschap expliciet noemt in dit kader.

De NEPROM bevordert, onder andere via bijeenkomsten en publicaties, de bewustwording en communicatie van de leden over dit onderwerp. Zie bijvoorbeeld de NEPROM-handreiking integriteit in het jaarverslag.

Vragen of opmerkingen over dit onderwerp? Neem contact op met Nicolette Zandvliet (070 – 337 0335).

Tags