Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
13 november 2019
NEPROM lid Platform Ontwikkeling Rotterdam
​De NEPROM is lid geworden van het Platform Ontwikkeling Rotterdam (POR).

​De NEPROM is lid geworden van het Platform Ontwikkeling Rotterdam (POR). Partijen verenigd in het POR hebben afgesproken om zich maximaal in te zetten voor de bouw van 18.000 woningen in de periode 2018 t/m 2021 en hebben gewerkt aan het benoemen van noodzakelijke maatregelen en veranderingen die nodig zijn voor het versnellen van de woningproductie.

POR leden hebben eind 2018 met elkaar afgesproken vertragingen door lange procedures en gebrek aan focus te verminderen. Er worden geen nieuwe regels, maar heldere afspraken gemaakt waar alle partijen van profiteren.

Bouwplannen worden vooraf door de gemeente nauwkeurig onderzocht om zo snel mogelijk alle gemeentelijke procedures te doorlopen. Zodra plannen rond zijn komen er geen wijzigingen meer die tot vertraging kunnen leiden. Nieuwe wet- en regelgeving kan daarna niet meer van invloed zijn op de voortgang. Lange termijn inzet van de gemeente is om de bouwproductie anticyclisch te maken en de productie in slechte tijden boven de 2.000 woningen per jaar te houden.

Rotterdam heeft 9 miljoen euro uitgetrokken voor extra mankracht om bouwplannen te begeleiden en te versnellen. Ook het gronduitgiftebeleid van de gemeente ging op de schop. De gedachte hierbij was dat gronduitgifte door uitschrijven van tenders vertragend werkt. Een partij die voor een specifiek stuk grond goede plannen heeft, kan in Rotterdam onderhands grond verwerven.

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Rotterdam%20klein.png, https://www.neprom.nl/Afbeeldingen/Rotterdam%20klein.png

Tags