Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
9 maart 2020
NEPROM maant provincie Noord-Holland
NEPROM-directeur Jan Fokkema uit zijn zorgen over de nieuwe Woonagenda van Noord-Holland. Recent publiceerde de provincie een concept van de nieuwe Woonagenda. Volgens de NEPROM leest de nota nog veel te veel als een hindernisbaan.

Gevoel van urgentie ontbreekt om woningtekort op te lossen

NEPROM-directeur Jan Fokkema uit zijn zorgen over de nieuwe Woonagenda van Noord-Holland: “Het terugdringen van het woningtekort zou op provinciaal niveau inmiddels topprioriteit moeten zijn. Hoe kan het dat politiek Den Haag over woningnood spreekt, terwijl op hetzelfde moment de provincie Noord-Holland woningbouwplannen van gemeenten zomaar van tafel veegt?”

Zeer recent publiceerde de provincie Noord-Holland een concept van de nieuwe Woonagenda. Volgens de NEPROM leest de nota nog veel te veel als een hindernisbaan voor gemeenten en marktpartijen in plaats van dat de provincie partijen een helpende hand toesteekt.

Stapelen van ambities
De NEPROM schrijft dat de provincie in de Woonagenda veel te gemakkelijk ambities formuleert en in woonakkoorden wil voorschrijven wat betreft klimaatneutraal, klimaatadaptief, circulair en natuur- en landschapsinclusief. Fokkema: “Marktpartijen streven dezelfde waarden na, maar niet alles kan tegelijk en in gelijke mate. Het ondoordacht stapelen en voorschrijven van ambities remt de woningproductie enorm.”

Bouwen in het weiland
In haar brief hekelt de NEPROM het oude mantra in de woonagenda van eerst binnenstedelijk en bij OV-knooppunten bouwen en daarna eventueel nog heel voorzichtig aan de randen. Volgens de ontwikkelaars wordt die volgtijdelijkheid nu al jarenlang volgehouden met ondertussen steeds verder oplopende tekorten, zonder dat de conclusie wordt getrokken dat het dan ook een keer nodig is om buitenstedelijke locaties aan te wijzen. Fokkema: “Uiteraard dienen nieuwe, grootschalige uitleglocaties uiterst zorgvuldig ontwikkeld te worden. Tijdige infrastructuur, OV en hoogwaardige fietsverbindingen zijn essentieel. En natuurlijk dienen investeringen in uitleglocaties aangegrepen te worden om ook de landschappelijke kwaliteit duurzaam te verbeteren. Maar de provincie zal daar nu echt op moeten gaan voorsorteren.”

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/opleidingen/Amsterdam%209%20maart%20website.png, https://www.neprom.nl/Afbeeldingen/opleidingen/Amsterdam%209%20maart%20website.png

Tags