Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
11 november 2010
NEPROM meldt integriteitschending
De NEPROM, de vereniging van professionele projectontwikkelaars, heeft een onderzoek ingesteld naar een incident dat zich bij NEPROM-lid Multi in 2003 heeft voorgedaan.

De NEPROM, de vereniging van professionele projectontwikkelaars, heeft een onderzoek ingesteld naar een incident dat zich bij NEPROM-lid Multi in 2003 heeft voorgedaan. Aanleiding was een strafrechtelijk onderzoek naar Multi, dat in augustus van dit jaar is afgesloten met een schikking tussen het Openbaar Ministerie en Multi.

Naar aanleiding van het strafrechtelijk onderzoek is reeds veelvuldig over dit incident gepubliceerd. NEPROM heeft echter een eigen verantwoordelijkheid uit hoofde van haar gedragscode waaraan alle leden zich dienen te houden. Om die reden heeft het NEPROM-bestuur de onafhankelijke Commissie Gedragscode verzocht onderzoek uit te voeren naar het incident. Uit dit onderzoek is gebleken dat zich bij (de rechtsvoorganger van) Multi in 2003 daadwerkelijk een zeer ernstige schending van de NEPROM-gedragsregels heeft voorgedaan.

Multi onderschrijft de conclusies van dit onderzoek en heeft met kracht het incident veroordeeld en spijt betuigd naar de NEPROM. De vastgoedonderneming verklaart het incident uit de organisatorisch turbulente overgangsfase waarin de onderneming zich destijds bevond. Multi heeft laten weten dat inmiddels organisatorische maatregelen zijn getroffen en dat een aantal acties in gang is gezet gericht op verbetering van de administratieve organisatie en de interne controle. Tevens heeft Multi toegezegd een intern programma te starten gericht op het voortdurend handhaven en bevorderen van bewustzijn van integriteitskwesties. Multi zal de NEPROM informeren over de voortgang van de implementatie van de maatregelen

Het NEPROM-bestuur is van mening dat Multi, door de acties die zij heeft genomen en door het opvolgen van de aanbevelingen van het NEPROM-bestuur, toont dat zij afstand neemt van het incident en dat zij alles in het werk zal stellen om haar onderneming bij voortduring te drijven vanuit een bedrijfscultuur die voldoet aan de eisen die de NEPROM aan haar leden stelt.

Door het instellen van onafhankelijk onderzoek, het publiekelijk naar buiten treden over incidenten en het zo nodig treffen van sancties toont het NEPROM-bestuur dat het haar ernst is met de bestrijding van integriteitsschendingen binnen de sector. Deze strenge aanpak wordt breed gesteund binnen de vereniging.

Tags - Bekijk verwante artikelen

Delen via Social Media