Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
4 juli 2019
NEPROM partner in Stadsakkoord Wonen Utrecht
De gemeente Utrecht heeft aan de NEPROM gevraagd om zich als partner aan te sluiten bij het Stadsakkoord Wonen.

De gemeente Utrecht heeft in de afgelopen tijd enkele NEPROM-leden betrokken bij een drietal conferenties over het Stadsakkoord Wonen. De vraag van de gemeente aan de leden was welke bijdrage marktpartijen kunnen leveren aan de woonopgaven in Utrecht. De gemeente heeft nu ook aan de NEPROM gevraagd om zich aan te sluiten bij het Stadsakkoord Wonen. Wij geven graag gehoor aan dit verzoek, omdat zo de punten die voor de hele branche van belang zijn beter benadrukt kunnen worden.

Samen met de aangesloten partijen wil de gemeente Utrecht langdurig een hoog bouwtempo realiseren. Hierbij wordt ingezet op gemengde wijken en doorstroming, en een passend woningaanbod voor alle bewoners. In dit kader heeft de gemeenteraad vorige maand ook een nieuwe huisvestingsverordening aangenomen, waarin een voorrangsregeling voor middeninkomens is opgenomen. De NEPROM was aanwezig bij deze zitting om het perspectief van de marktpartijen toe te lichten.

De derde conferentie over het Stadsakkoord Wonen vond plaats op 10 mei. De resultaten van de conferenties worden verwerkt tot een concept-akkoord, dat in de raad door de partners zal worden ondertekend.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/politiek/woonakkoord.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/politiek/woonakkoord.jpg

Tags