Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/nieuwbouw2.jpg
Nieuws
9 november 2011
NEPROM pleit voor continuering crisismaatregelen
Nederland heeft in de komende jaren nieuwe woningen nodig, vooral in de regio’s waar de bevolkingsgroei en de economische groei zich manifesteren.

Nederland heeft in de komende jaren nieuwe woningen nodig, vooral in de regio’s waar de bevolkingsgroei en de economische groei zich manifesteren. Dit rechtvaardigt dat het Kabinet in deze crisistijd de nieuwbouw stimuleert. De genomen maatregelen werpen hun vruchten af en hebben de markt voor nog erger behoed. Gezien de ernst van de situatie pleiten wij in een brief naar de Tweede Kamer voor het voortzetten van een aantal (tijdelijke) crisismaatregelen. Het gaat hierbij om:

• de verhoging van de NHG-grens naar 350.000 euro (vervalt eind 2011)
• de regeling “dubbele hypotheekrenteaftrek” (vervalt eind 2012)
• de regeling “hypotheekrenteaftrek na verhuur” (vervalt eind 2012)
• de regeling “overdrachtsbelasting bij doorverkoop” (vervalt eind 2011)
• de verlaagde overdrachtsbelasting van 2% (vervalt 1 juli 2012)

Deze maatregelen hebben hun nut aangetoond en leggen geen of nauwelijks beslag op de rijksbegroting. Daarnaast pleiten wij het voor het opnieuw beschikbaar stellen van een budget voor startersleningen. Koopstarters zijn namelijk de katalysator voor het herstel van de woningmarkt.

Zie hier de brief naar de Tweede Kamer.