Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
22 mei 2024
NEPROM positief over ambitieuze plannen woningmarkt
De coalitie presenteert ambitieuze plannen om de woningmarkt te verbeteren, die door NEPROM worden gesteund met aandacht voor betaalbaarheid, duurzaamheid, en doorstroming.

Op donderdag 16 mei kwam het langverwachte hoofdlijnenakkoord van de coalitie PVV, VVD, NSC en BBB. Daarin wordt veel aandacht besteed aan de woningbouwopgave. Het nieuwe kabinet heeft ambitieuze plannen gepresenteerd om de huidige problemen op de woningmarkt aan te pakken. De maatregelen richten zich vooral op het vergroten van de woningvoorraad, het verbeteren van de betaalbaarheid van woningen en het stimuleren van de investeringsbereidheid in de sector.

NEPROM directeur Fahid Minhas onderstreept het belang van een snelle aanpak van de crisis op de woningmarkt: “Om jaarlijks 100.000 nieuwe woningen te bouwen is het belangrijk dat we sneller, goedkoper en veel meer fabrieksmatig gaan bouwen. De aangekondigde maatregelen om procedures rondom vergunningverlening te verkorten, netcongestie aan te pakken en nieuwe woningbouwlocaties aan te wijzen gaan de productie hopelijk een flinke impuls geven."

NEPROM ondersteunt de ambitie van het kabinet om voldoende woningen in het betaalbare prijssegment te bouwen. De vereniging is blij dat de nieuwe coalitie onderkent dat daar financiële middelen voor nodig. Voor de komende 5 jaar zal voor woningbouw en bijbehorende infrastructuur jaarlijks € 1,5 miljard beschikbaar worden gesteld. Dit is minder dan noodzakelijk volgens de partners in de Uitvoeringsagenda Wonen. Toch ziet NEPROM dit als een belangrijke basis om de ambities te realiseren, mits er voldoende flexibiliteit is hieraan op gebiedsniveau invulling te geven.

Minhas heeft ook nog wel aandachtspunten: “In de lijst met maatregelen die een doorbraak in de wooncrisis moeten forceren, missen wij aandacht voor het stimuleren van doorstroming op de woningmarkt. Daarnaast is het belangrijk dat de vormgeving van een planbatenheffing gericht wordt op de aanpak van grondhandel en – speculatie en dat er bij de uitwerking ervan oog is voor de huidige financiële bijdrage die ontwikkelaars al leveren voor publieke voorzieningen in een gebiedsontwikkeling in relatie tot de haalbaarheid van plannen."

NEPROM kijkt uit naar een constructieve samenwerking met het kabinet en andere stakeholders om de woonparagraaf verder uit te werken. Minhas: “Maatschappelijk betrokken project- en gebiedsontwikkelaars staan klaar om hun bijdrage te leveren aan een woningmarkt die goed functioneert en toegankelijk is voor elke portemonnee. Dat kan alleen door een goede samenwerking tussen overheden en marktpartijen."​

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/format%20afbeeldingen%20nieuws%20NEPROM%20website%20(84).png, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/format%20afbeeldingen%20nieuws%20NEPROM%20website%20(84).png

Tags