Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/groen%20in%20stad.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/groen%20in%20stad.jpg
Nieuws
13 oktober 2021
NEPROM positief over initiatiefnota ‘Groen in de stad’
De NEPROM reageert op de initiatiefnota ‘Groen in de stad’ van Tweede Kamerleden Laura Bromet (GroenLinks) en Derk Boswijk (CDA).

De NEPROM steunt het gedachtegoed achter de initiatiefnota 'Groen in de stad' van Tweede Kamerleden; Laura Bromet (GroenLinks) en Derk Boswijk (CDA). Aanleiding was de stemming over moties die tijdens het notaoverleg ingediend zijn. Lees hier haar reactie.

Achtergrond
De initiatiefnota richt zich op de Rijksverantwoordelijkheid voor groen in de steden. Gelet op de grote woningbouwopgave waar we voor staan, willen de initiatiefnemers dat rekening gehouden wordt met groen en natuurinclusief bouwen.

Debat
Op 27 september is gedebatteerd over dit onderwerp en zijn meerdere moties ingediend. Demissionair minister Ollongren bevestigde tijdens de vergadering het belang van het onderwerp. Zij gaf aan meer tijd voor onderzoek nodig te hebben. Zij zoekt de oplossing op dit moment vooral in maatwerkmogelijkheden voor gemeenten en niet zozeer in generieke maatregelen voor de nieuwbouwsector. In de eerste helft van 2022 bericht zij de Tweede Kamer nader. Als kartrekker van het KAN (klimaatadaptief bouwen met de natuur) programma staat de NEPROM achter deze inhoudelijke inbreng en waardering door de demissionair minister van de ingediende moties.

Stemmingsuitslag   
Op 5 oktober is gestemd over de moties. De motie van Peter Valstar (VVD) c.s. over (nader onderzoek naar) het incorporeren van natuur en biodiversiteit in bouw en renovatie van woningen (nr. 35742-5) is aangenomen. Aan de uitvoering daarvan draagt het KAN platform graag bij. Tevens is de motie aangenomen van Kauthar Bouchallikh (GroenLinks) en Jaco Geurts (CDA) over (nader onderzoek naar) het opnemen van een norm omtrent groen rondom de steden in verhouding tot de verstedelijkingsopgave (nr. 35742-7).Tags