Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
13 februari 2020
NEPROM positief over Woningbouwimpuls
Het ministerie van BZK heeft goed geluisterd naar alle inbreng die zij in de afgelopen periode heeft ontvangen van betrokken partijen, waaronder de NEPROM. Dat heeft geresulteerd in een positieve reactie op de consultatieversie van het Besluit Woningbouwimpuls 2020.

In de afgelopen maanden is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met betrokkenpartijen intensief in gesprek geweest over de woningbouwimpuls. De inbreng die wij mede via het programma Stedelijke Transformatie hebben geleverd zien wij terug in de consultatieversie van het Besluit Woningbouwimpuls 2020. In onze positieve reactie hebben wij onze waardering uitgesproken voor de wijze waarop het ministerie met de betrokken partijen samenwerkt op dit onderwerp. Verder hebben wij enkele suggesties en aandachtspunten meegeven.

Zo hebben wij aandacht gevraagd voor de signalen die wij van leden ontvingen dat de ondergrens van 500 woningen hen te hoog lijkt en suggesties gedaan om hier wat soepeler mee om te gaan. Tegelijk begrijpen wij goed dat het ministerie een ondergrens stelt om impact te kunnen hebben en een overzichtelijke hoeveelheid aanvragen in korte termijn te kunnen beoordelen. Een ander aandachtspunt is de haalbaarheid en betaalbaarheid, waarbij wij onder meer hebben voorgesteld om mee te wegen of er overeenstemming is tussen de gemeente en marktpartijen over de ontwikkeling. Andere suggesties hebben betrekking op het toekennen van bijdragen aan private grondexploitaties en aan maatregelen rond stikstof, het aantal aanvraagmomenten en de provinciale steunverklaring.

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Woningbouw%20website.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Woningbouw%20website.png

Tags