Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
17 februari 2021
NEPROM-Prioriteiten Regeerakkoord Woningbouw
Een unieke coalitie van 34 organisaties heeft belangrijke voorstellen en afspraken rondom de aanpak van het woningtekort vastgelegd in de ambitieuze Actieagenda Wonen. Lees hier de NEPROM-prioriteiten Regeerakkoord Woningbouw en bekijk de videoboodschap van Desirée Uitzetter.

Actieagenda Wonen voor aanpak woningtekort
De NEPROM en haar leden hechten groot belang aan een inclusieve maatschappij waarin iedereen een betaalbaar huis kan vinden. Voor te veel mensen is dat echter op dit moment een onbereikbaar ideaal. Het persoonlijk leed dat daardoor ontstaat is voor ons niet acceptabel, evenmin als de groeiende kloof tussen inkomensgroepen en de verdere maatschappelijke polarisatie. Daarom hebben wij in de afgelopen maanden intensief samengewerkt aan de Actieagenda Wonen, die uiteindelijk door een unieke coalitie van 34 partijen is ondertekend. Meer nieuwbouw, zodat er meer betaalbare huur- en koopwoningen beschikbaar komen voor alle inkomens en generaties. Dat is voor ons als NEPROM de kern van deze ambitieuze Actieagenda. 

Videoboodschap van de NEPROM-voorzitter 
'We moeten veel meer woningen bouwen, meer dan 100.000 woningen per jaar,' zegt NEPROM-voorzitter Desirée Uitzetter in een videoboodschap. Ze licht enkele punten uit de Actieagenda toe die voor de NEPROM het belangrijkste zijn en sluit af met een oproep: 'Laten we veel minder praten en veel meer gaan bouwen.'

video beginscherm1.jpg

NEPROM-Prioriteiten voor Regeerakkoord Woningbouw 
De NEPROM en haar leden nemen hun verantwoordelijkheid door zelf forse bijdragen te leveren. Die hebben we in een handzaam overzicht​ gezet, samen met de doelstellingen en de noodzakelijke randvoorwaarden.

Persbericht 
Een gezamenlijk persbericht van alle deelnemende partijen onderstreept de breedte van de Actieagenda Wonen: meer nieuwbouw, betaalbare woningen, leefbare wijken en zorg voor bewoners. De belangrijkste investeringen en plannen zijn hierin te lezen. ​

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/neprom%20prio.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/neprom%20prio.jpg

Tags