Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
16 februari 2023
NEPROM-rapport behandeld in Tweede Kamer
De aspecten die minister De Jonge overneemt uit het NEPROM-rapport over het terugdringen van vertraging door bezwaar- en beroepsprocedures worden breed gesteund.
In september 2022 heeft de NEPROM een rapport uitgebracht over het versnellen van bezwaar- en beroepsprocedures. Het rapport is op 9 februari jl. besproken in de Tweede Kamer. Er blijkt brede steun te zijn voor de aspecten die minister De Jonge overneemt uit het rapport. Alleen GroenLinks kan zich niet vinden in het voorstel ‘beroep in een instantie’ toe te staan. De minister gaf aan in zijn plan te volharden en vooral ook op een cultuurwijziging in te willen zetten. Van ‘Not In My Backyard’ (NIMBY) naar ‘Yes In My Backyard’ (YIMBY). 
 
Daarnaast kwamen de volgende onderwerpen aan bod. De minister gaf aan maatregelen te onderzoeken om de bouw te stimuleren. Veel varianten kwamen voorbij; van afbouwgarantie tot het anders inzetten van de Woningbouwimpuls. Om strategisch gedrag van de sector te voorkomen, wilde hij niet te hoge verwachtingen wekken. Marktpartijen moeten volgens hem wennen aan de nieuwe realiteit en vooral aan anders programmeren.  
 
Er was ook veel aandacht voor het onderwerp grondbeleid vanwege het rapport dat de ACM recent uitgebracht heeft over de vermeende marktconcentratie bij de nieuwbouw van woningen die mogelijk verband houden met grondposities. Juist vanwege het eigendomsrecht en ander gedrag dat eventuele maatregelen zouden kunnen veroorzaken, wil de minister voorzichtig opereren in dit dossier. Indien mogelijk, wil hij wel actie ondernemen op de hoge grondprijzen. Op onze site vind je meer informatie over het duidelijke NEPROM-standpunt naar aanleiding van het ACM-onderzoek 

In het stikstofdossier focust minister De Jonge zich op schoner bouwen en de ontwikkeling van een generieke voortoets, die naar verwachting het volgende kwartaal gereed is. De Jonge merkte op dat het dossier primair onder de hoede van Christianne van der Wal valt, die de portefeuille Natuur en Stikstof beheert.  
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/water.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/water.jpg

Tags