Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/overeenkomst-tekenen.jpg
Nieuws
10 oktober 2011
NEPROM-reactie op Gids Proportionaliteit
Begin september heeft het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie het ‘Consultatiedocument Gids Proportionaliteit’ gepubliceerd met het verzoek aan belanghebbenden te reageren.

Begin september heeft het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie het ‘Consultatiedocument Gids Proportionaliteit’ gepubliceerd met het verzoek aan belanghebbenden te reageren.

In de Gids geven de schrijvers aan hoe volgens hen met het begrip proportionaliteit bij aanbestedingen moet worden omgegaan. Door middel van een brief heeft de NEPROM haar reactie gegeven. Klik hier om het document te raadplegen.

Het is geschreven tegen de achtergrond van de gebiedsontwikkelingpraktijk en de Reiswijzer 2011. Hoewel de Gids een breder bereik heeft dan dat, zijn wij positief over het concept. De NEPROM pleit voor een juist evenwicht tussen het leveren of vragen van maatwerk enerzijds en duidelijke, algemene richtsnoeren anderzijds. Alles draait daarbij om de eenvoud en zorgvuldigheid.

Voor meer informatie over deze brief en dit onderwerp kun je terecht bij Nicolette Zandvliet (070 – 337 03 35).