Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
15 september 2014
NEPROM-reactie op Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
De NEPROM heeft in het kader van de consultatieronde gereageerd op de conceptversie van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

De NEPROM heeft in het kader van de consultatieronde gereageerd op de conceptversie van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Het concept bevat een belangrijke wijziging van publiekrechtelijke aard en een drietal wijzigingen van het burgerlijk wetboek.

Volgens het voorstel voeren gemeenten straks niet langer de toets van de vergunningaanvraag en het toezicht op de bouwplaats uit. Dat doen marktpartijen voortaan zelf.

Een aantal aspecten (zoals de op te richten Toelatingsorganisatie) zijn volgens de NEPROM nog niet voldoende uitgewerkt. Wij willen niet dat toezicht op toezicht wordt gestapeld waardoor er een ingewikkeld, inefficiënt of duur systeem voor het huidige stelsel in de plaats komt. Het huidige legesstelsel zou daarom volgens ons een belangrijk punt van aandacht moeten zijn in het kader van de op handen zijnde wijziging. Dat – en specifiek het leerstuk kruissubsidiëring - moet onder de loep genomen en gewijzigd worden.

Daarnaast reageerde de NEPROM op de volgende aspecten:

  • De aannemer wordt (als de wet conform voorstel ingevoerd wordt) onbeperkt aansprakelijk voor gebreken; 20 jaar lang. Landen om ons heen kennen zo een zwaar stelsel niet. Bovendien is nog maar de vraag of de voorgestelde regeling wel tot de gewenste kwaliteitsimpuls leidt.
  • Ook wordt de zogenoemde 5%-regeling fors uitgebreid. De geldende termijn wordt verlengd (van drie) naar vijftien maanden.Wij vragen onder andere aandacht voor de huidige praktijk. Ondernemers lopen er tegenaan dat notarissen ten onrechte het depot niet uitkeren of kopers het geld ten onrechte in depot willen houden in situaties waar er geen sprake is van ernstige gebreken die een totale inhouding rechtvaardigen. Dat probleem wordt onder toekomstige wetgeving groter.
  • Daarnaast moet aan consumenten (kopers/opdrachtgevers voor nieuwbouwwoningen) verplicht een insolventieverzekering aangeboden worden. Het merendeel (85%) is in het huidige private stelsel echter al beter verzekerd dan het wetsvoorstel eist. Het voorstel is te zeer gefixeerd op de resterende 15%. Daardoor leidt het mogelijk tot ondermijning van de huidige regelingen en de positie van de consument.

Het voorstel verdient ook op deze punten heroverweging volgens de NEPROM.

Lees hier de volledige reactie.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/bouwtoezicht.jpg

Tags