Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Grondeigendom%20klein.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Grondeigendom%20klein.png
Nieuws
8 april 2020
NEPROM-reactie op Woningbouwimpuls
​Het ministerie van BZK onderhoudt rond de Woningbouwimpuls nauw contact met betrokken partijen, waaronder de NEPROM. De consultatieversie van de Regeling Woningbouwimpuls 2020 bevatte dan ook weinig verrassingen. Onze reactie was kort en instemmend.​

​Tot en met 4 april lag de concept Regeling Woningbouwimpuls 2020 ter consultatie. Deze regeling vormt de uitwerking van het Besluit Woningbouwimpuls 2020 dat al eerder ter consultatie heeft gelegen. De regeling bevat onder andere de voorwaarden en criteria om in aanmerking te komen voor een uitkering uit de Woningbouwimpuls. Het meeste was al bekend, doordat het ministerie van BZK de stakeholders nadrukkelijk betrekt bij de uitwerking van de Woningbouwimpuls.

De NEPROM heeft naar aanleiding van de consultatie een korte reactie ingediend. We kunnen ons vinden in de voorgenomen regeling. Het gaat er nu om dat projecten snel gebruik kunnen maken van de regeling. We zijn dan ook blij met de inzet van het ministerie om vertraging door corona zoveel mogelijk te voorkomen. In onze reactie hebben we nogmaals aandacht gevraagd voor private grondexploitaties. Daarnaast vinden we het belangrijk om na het eerste tijdvak te evalueren of er bijstelling nodig is.