Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
28 september 2011
NEPROM reactie Structuurvisie
De NEPROM is positief over de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van het kabinet die op 28 september 2011 in de Tweede Kamer wordt besproken met betrokken partijen.

De NEPROM is positief over de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van het kabinet die op 28 september 2011 in de Tweede Kamer wordt besproken met betrokken partijen.

De visie neemt afscheid van de gewoonte om groots en meeslepend te denken over ruimtelijke ordening. Het kabinet kiest voor een aanpak waarbij in kan worden gespeeld op de actuele behoeften uit de markt (wonen, winkelen en kantoren) en rekening wordt gehouden met flexibel en duurzaam inrichten van de gebouwde omgeving. Ook het besef dat uitbreiding niet meer het leeuwendeel van de ruimtelijke ontwikkelingen bepaalt is in de ogen van de projectontwikkelaars een positief en realistisch aspect.

Toch hebben de professionele ontwikkelaars nog wel enkele valkuilen in de visie ontdekt, waarvoor zij waarschuwen. De decentralisatie van bevoegdheden mag er niet toe leiden dat op regionaal en lokaal niveau aanvullende regels worden opgetuigd. Dat zou juist weer leiden tot regionale en lokale ongelijkheid en onzekerheid en onduidelijkheid voor investeerders, wat een tegengesteld effect is van de doelstellingen waar de decentralisatie voor staat. Ditzelfde geldt voor het hanteren van de SER-laddermethodiek voor uitbreidingen. Hier is het zaak op te passen dat bestaande belangen geen verstikkende claim gaan leggen die vernieuwing en dynamiek juist dwarsbomen. De focus die nu wordt gelegd op het realiseren van voldoende kwaliteit, van een aansprekende leefomgeving (wonen, werken, winkelen en recreëren) kan alleen een succes worden wanneer ruimte wordt geboden voor vernieuwing.
 
Namens de NEPROM licht Friso de Zeeuw vandaag onze visie toe. Hieronder vindt u de volledige reactie van de NEPROM.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/politiek/tweede-kamer.jpg

Tags