Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/stikstof%20nieuwwwww.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/stikstof%20nieuwwwww.png
Nieuws
7 april 2020
NEPROM reageert naar adviescollege stikstofproblematiek
​Het adviescollege stikstofproblematiek heeft de NEPROM gevraagd hoe zij aankijkt tegen emissiearm bouwen. De NEPROM heeft schriftelijk gereageerd op dit verzoek.

​Het adviescollege stikstofproblematiek heeft de NEPROM gevraagd hoe zij aankijkt tegen emissiearm bouwen. De NEPROM heeft schriftelijk gereageerd op dit verzoek.

De NEPROM benadrukt de inspanningen die de leden verrichten om de stikstofuitstoot terug te brengen, ondanks dat de emissie door de (woning)bouw gering is. Daarnaast geeft zij aan dat er ook een belangrijke rol voor de overheid weggelegd is. Niet alleen in het stimuleren van het gebruik van ander materiaal en materieel, maar ook op andere manieren. Door bijvoorbeeld met een drempel (om te beginnen voor de aanlegfase) te komen, AERIUS zo aan te passen dat de aanlegfase en het autoverkeer anders toegerekend wordt en met meer bronmaatregelen t.b.v. het stikstofregistratiesysteem en acties voor natuurherstel te komen. De NEPROM blijft voor het vervolg graag betrokken bij de werkzaamheden van het adviescollege. Meer info: Nicolette Zandvliet.