Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
22 juni 2023
NEPROM reageert op betaalbaarheidsgrens
De voorgestelde ‘betaalbaarheidsgrens’ in het voorstel voor de Huisvestingswet strookt niet met de huidige ontwikkelingen in de markt en dient daarmee niet het belang van de woningzoekenden en de noodzakelijke impuls van de woningbouwproductie.

Het voorstel voor de nieuwe Huisvestingswet wordt deze week behandeld in de Tweede Kamer. In dit voorstel wordt een betaalbaarheidsgrens van € 355.000,- ingevoerd. Nu wordt de (hogere) NHG-grens van € 405.000,- gehanteerd. NEPROM heeft specifiek op deze wijziging gereageerd in een brief van 15 juni. 

In haar reactie geeft NEPROM aan dat bij het bepalen van de hoogte ten onrechte geen rekening is gehouden met (extra) duurzaamheidsmaatregelen, de huidige inkomstenstijgingen in relatie tot de ontwikkeling van de gemiddelde hypotheekrente en de negatieve effecten die de voorgestelde grens heeft op de woningproductie. 

Gelet op de actuele neerwaartse beweging in de markt en de hoge woningbouwambities van het kabinet vindt NEPROM dat de genoemde grens niet goed gekozen is. We verwachten niet dat het voorstel gunstig uitpakt voor woningzoekenden. 

De uitkomsten van het debat koppelen we in het volgende NEPROM-Bulletin terug. 

 


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/huisvestingwet.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/huisvestingwet.jpg

Tags