Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
15 juli 2014
NEPROM reageert op concept Erfgoedwet
In januari 2016 wordt de Erfgoedwet van kracht. Deze wet vervangt zes wetten en regelingen op het gebied van cultureel erfgoed en wordt een integraal onderdeel van de Omgevingswet.
In januari 2016 wordt de Erfgoedwet van kracht. De Erfgoedwet wordt een integraal onderdeel van de Omgevingswet.

De Erfgoedwet vervangt zes wetten en regelingen op het gebied van cultureel erfgoed:

1. Monumentenwet 1988;
2. Wet verzelfstandiging rijksmuseale diensten;
3. Wet tot behoud van cultuurbezit;
4. Wet tot teruggave cultuurgoederen uit bezet gebied;
5. Uitvoeringswet UNESCO-verdrag 1970;
6. Regeling materieel beheer museale voorwerpen;

Op deze manier krijgt cultureel erfgoed een duidelijke plaats bij activiteiten in onze leefomgeving. De NEPROM heeft in haar reactie op het voorstel uitsluitend aandacht besteed aan de koppeling tussen de Erfgoedwet en de Omgevingswet. Wij gaan in ons commentaar niet alleen in op de ladder voor duurzame verstedelijking, de grondexploitatiewet, zekerheidsstellingen voor de kosten van archeologisch onderzoek en het programma van eisen voor archeologisch onderzoek. Wij delen ook in het algemeen onze zorgen over de toename van regeldruk op lokaal niveau. Wij verzoeken meer en specifiek aandacht te besteden aan voorspelbaarheid, uniformiteit en vermindering van regels.

Lees hier de NEPROM-reactie.

Voor meer informatie kun je terecht bij Nicolette Zandvliet (070 - 337 0335).
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/erfgoed.jpg

Tags