Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
16 november 2022
NEPROM reageert op nieuwe Huisvestingswet
Het voorstel grijpt diep in op de verdeling en toewijzing van woonruimte, met grote negatieve gevolgen voor de woningmarkt en maatschappij.

Minister De Jonge heeft een wetsvoorstel ingediend voor een aanscherping van de Huisvestingswet waarbij gemeenten meer zeggenschap krijgen over woonruimteverdeling en woonruimtevoorraadbeheer.

De Jonge wil dat de regels ook gaan gelden voor sociale koop (bestaande bouw en nieuwbouw). Volgens de nieuwe Huisvestingswet mogen gemeenten in elk gereguleerd segment voor 50% bepalen hoe zij deze ruimte verdelen tussen personen met een economische, maatschappelijke of een lokale binding. Ze mogen dus ook de gehele 50% toewijzen aan inwoners van de eigen gemeente.

De NEPROM vindt dat het voorstel:
  • inbreuk maakt op de grondwet en internationale verdragen;
  • marktverstorend werkt en in het nadeel is van de consument (koper, verkoper);
  • daardoor een tweedeling veroorzaakt in de maatschappij;
  • niet duidelijk maakt over welke 50% van de woningen het gaat. Dat leidt tot uitvoeringsproblemen;
  • de productie van nieuwbouwwoningen verder zal doen stagneren. Het lost de huidige tekorten niet op.

De NEPROM is van mening dat het voorstel beter onderzocht en onderbouwd moet worden en op het punt van nieuwbouw (sociale koop) aanpassing behoeft. Lees hier de NEPROM-reactie.

We houden je geïnformeerd over de behandeling in de Tweede Kamer. De leden van de commissie Binnenlandse Zaken mogen eerst schriftelijke vragen stellen.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/huisvesting.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/huisvesting.jpg

Tags