Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Nieuwjaarsbijeenkomst%20website.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Nieuwjaarsbijeenkomst%20website.png
Nieuws
5 maart 2020
NEPROM reageert op Woonagenda Noord-Holland
De NEPROM uit haar zorgen over het gebrek aan urgentie in de nieuwe Woonagenda van de Provincie Noord-Holland.

Het terugdringen van het woningtekort wordt in Den Haag inmiddels gezien als topprioriteit die vooral op regionaal niveau een uitwerking moet krijgen, o.a. door het aanwijzen van extra woningbouwlocaties. De NEPROM mist in de woonagenda van de Provincie NH echter een duidelijke aanpak van het grote woningtekort. In onze brief aan de provincie wijzen we op het ondoordacht stapelen van provinciale ambities, wat vooral remmend werkt. We vragen van de provincie om veel meer inzicht te geven in hoe het echt zit met de productie, de plancapaciteit en de woningbehoefte en om stimulerende maatregelen. De provincie zou in onze optiek gemeenten en partijen juist moeten faciliteren om de woningproductie op te voeren.

Tags