Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
4 maart 2020
NEPROM-steun voor Woondeal Arnhem-Nijmegen
Vandaag hebben het Rijk, de provincie Gelderland en een aantal gemeenten de zogenoemde Woondeal Arnhem-Nijmegen getekend. NEPROM-voorzitter Desirée Uitzetter sprak tijdens de presentatie van de Woondeal mede namens Bouwend Nederland en IVBN haar steun uit voor de ambities in de Woondeal.

Gezamenlijke inzet op meer plancapaciteit en een hogere woningproductie

Vandaag hebben het Rijk, de provincie Gelderland en een aantal gemeenten de zogenoemde Woondeal Arnhem-Nijmegen getekend. Belangrijkste doel van de woondeal is het verbeteren van het functioneren van de woningmarkt en het vergroten van de bouwproductie in de regio Arnhem-Nijmegen. De NEPROM, Bouwend Nederland en IVBN hebben gelijktijdig een steunverklaring afgegeven, waarin ze uitspreken om – in nauwe samenwerking met betrokken gemeenten, regio, provincie en het Rijk – zich in te spannen voor de realisatie van de in de Woondeal tussen de overheden vastgelegde afspraken.

NEPROM-voorzitter Desirée Uitzetter sprak tijdens de presentatie van de Woondeal op 4 maart in Nijmegen mede namens Bouwend Nederland en IVBN haar steun uit voor de ambities in de Woondeal: “Samen met onze leden, waaronder ontwikkelaars, bouwondernemingen, beleggers en financiers, zullen wij ons ervoor inspannen om in nauwe samenwerking met de verschillende overheden het woningtekort in de regio terug te brengen en te komen tot een stabiele en continue woningbouwproductie, om de huishoudensgroei in de regio op te vangen en in de woningbehoefte te kunnen voorzien.”

Versnellingstafel
Een belangrijke rol bij de uitvoering van de plannen is weggelegd voor de versnellingstafel, waaraan overheden, marktpartijen en corporaties zitting hebben en waar onder andere plancapaciteit, versnellingsmogelijkheden en obstakels bij versnelling worden besproken. Uitzetter: “Wij juichen structurele samenwerking aan zo’n tafel toe en werken daar graag aan mee. Wij vinden het van belang dat onder bepaalde omstandigheden er tijdelijke deeltafels voor specifieke projecten of locaties ingesteld kunnen worden met uitsluitend de direct betrokken partijen, zodat er de nodige inhoudelijke verdieping kan plaatsvinden en daadwerkelijk knopen kunnen worden doorgehakt om te komen tot versnelling.”

Beschikbaarheid van plancapaciteit en locaties
Van groot belang voor het welslagen van de afspraken is dat er voldoende reële mogelijkheden zijn om de woningbouw in de regio te versnellen en op te schalen. In de Woondeal is een groot aantal mogelijke locaties genoemd en wordt gesproken over harde en zachte plancapaciteit en ambities dien aan gaande. Van belang is ook dat bij de nadere uitwerking duidelijk wordt of en in hoeverre locaties en ambities met elkaar in overeenstemming zijn, ook in de tijd, en of ook daarmee daadwerkelijk in voldoende mate in de woningbehoefte kan worden voorzien.

Lange-termijn continuïteit
De marktpartijen zijn sterk voorstander van het maken van lange-termijn afspraken en adaptief programmeren. Door lange-termijn productieafspraken te maken kan meer worden geïnvesteerd in innovatieve bouwtechnieken die het mogelijk maken om op termijn tegen lagere kosten in een sneller tempo meer kwalitatief hoogwaardige woningen te bouwen. Door adaptief te programmeren kun je sneller inspelen op veranderende marktomstandigheden en het woningprogramma aanpassen, waardoor je op de lange termijn meer continuïteit in de bouwstroom brengt, met minder pieken en dalen. Dit draagt bij aan stabiliteit op de woningmarkt en het vergroten van het aanbod van betaalbare woningen.

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Nijmegen%20klein.png, https://www.neprom.nl/Afbeeldingen/Nijmegen%20klein.png

Tags