Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
4 juni 2019
NEPROM steunt Woondeal minister Ollongren
Op 3 juni tekenden het Rijk, de provincie Zuid-Holland en een aantal gemeenten de zogenoemde Woondeal zuidelijke Randstad met als belangrijkste doel het versnellen van de bouw van nieuwe woningen.
​Op 3 juni tekenden het Rijk, de provincie Zuid-Holland en een aantal gemeenten de zogenoemde Woondeal zuidelijke Randstad met als belangrijkste doel het versnellen van de bouw van nieuwe woningen. In de periode tot 2025 moeten er 100.000 woningen extra bijkomen in de regio, oplopend tot 230.000 in 2040. De NEPROM en Bouwend Nederland hebben gelijktijdig een adhesieverklaring afgegeven, waarin ze uitspreken dat ze in het kader van de Woondeal langjarige samenwerkingsafspraken met gemeenten willen maken.​

NEPROM-voorzitter Desirée Uitzetter sprak tijdens de plechtigheid op 3 juni mede namens Bouwend Nederland haar steun uit voor de ambities zoals verwoord in de Woondeal zuidelijke Randstad: "Met onze leden, waaronder ontwikkelaars, bouwondernemingen, beleggers en financiers, zullen wij ons er voor inspannen om in nauwe samenwerking met de verschillende overheden in de zuidelijk Randstad de noodzakelijke woningen in de komende jaren te ontwikkelen en daadwerkelijk te bouwen".​

Harde woningbouwplannen krijgen voorrang

De bouwers en ontwikkelaars onderschrijven het voornemen van de overheden om zo snel mogelijk de zogenoemde 'zachte' woningbouwplannen, die nu nog onzeker zijn, om te zetten naar 'harde' plannen met een geldig bestemmingsplan, zodat de bouw snel kan starten. Volgens de beide brancheverenigingen moet eerst gekeken worden of de woningen binnen de steden gebouwd kunnen worden vlak bij hoogwaardig openbaar vervoer. Maar, zo zeggen ze, aanvullend daarop moeten ook met grote voortvarendheid keuzes gemaakt worden in welke andere gebieden in de regio, aan de randen van de steden, woningen gebouwd gaan worden. De partijen verwachten dat daardoor sneller de grote woningtekorten kunnen worden ingelopen.

Extra geld voor wegen en openbaar vervoer

De bouw van de vele nieuwe woningen maakt het ook noodzakelijk dat in nieuwe infrastructuur en in openbaar vervoer in en vlakbij de steden wordt geïnvesteerd. In de Woondeal constateren de gezamenlijke overheden dat daar op dit moment te weinig geld voor beschikbaar is. De ondertekenaars van de Woondeal beloven zich er voor in te spannen dat daarvoor extra gelden beschikbaar komen. Volgens NEPROM-voorzitter Desirée Uitzetter zijn ook de marktpartijen bereid om daar in te participeren. Voorwaarde is een langdurig partnerschap tussen overheden en marktpartijen, gericht op de reductie van risico's voortkomende uit conjuncturele en bestuurlijke wisselingen.

Werken aan een continue bouwstroom
Samen met de overheden willen Bouwend Nederland en NEPROM zich inzetten voor meer continuïteit in de bouwstroom, met minder pieken en dalen. Als dat lukt kan er volgens de partijen meer geïnvesteerd worden in innovatieve bouwtechnieken die het mogelijk maken om op termijn sneller meer woningen van hogere kwaliteit tegen lagere kosten te bouwen.
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/politiek/woondealZH.png, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/politiek/woondealZH.png

Tags