Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/events/City%20Deal%20e-mobiliteit.jpg
Nieuws
7 februari 2018
NEPROM tekent City Deal voor elektrische deelauto’s
In 7 steden wordt de komende 3 jaar ervaring opgedaan met de inzet van elektrische deelauto’s bij innovatieve woningbouwprojecten.

In zeven steden wordt de komende drie jaar ervaring opgedaan met de inzet van elektrische deelauto’s bij innovatieve woningbouwprojecten. Dat is de inzet van de City Deal ‘Elektrische deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling’ die op maandag 5 februari 2018 werd ondertekend door zeventien partijen. De City Deal moet leiden tot minder uitstoot, goedkopere woningen, een slimmer energiesysteem en meer ruimte voor groen of kinderspeelplaatsen.

De ondertekening vond plaats in het Energiekwartier in Den Haag, één van de deelnemende pilotprojecten in de City Deal. Na enkele korte toespraken, een toelichting op het project en een rondleiding door het energiekwartier, was het woord aan staatssecretaris Van Veldhoven die de City Deal ondertekende namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij complimenteerde de aanwezige partijen, die door de City Deal te ondertekenen aangeven niet alleen te willen praten maar ook echt werk te gaan maken van een leefbare stad. “Ik kijk enorm uit naar de resultaten van deze City Deal en de lessen die we daaruit kunnen leren,” zei Van Veldhoven, zelfs meer dan eens.

Naar een duurzame woonomgeving
Namens de NEPROM ondertekende bestuurslid Patrick Joosen de City Deal. “Onze leden zien de ontwikkelingen in de samenleving en willen daar in hun projecten op inspelen. Het bezit van een eigen auto heeft tegenwoordig veel minder betekenis dan het gebruik. Door deelauto’s aan te bieden, zijn er minder parkeerplaatsen nodig. Dat is goed voor de betaalbaarheid van de woningen en biedt ruimte voor meer groen in de wijk. Bovendien kunnen elektrische auto’s een rol spelen in de opslag van energie op buurtniveau. En dat is essentieel in de transitie naar een duurzame woonomgeving met minder gebruik van fossiele brandstoffen,” zo verklaarde hij de betrokkenheid van de NEPROM bij de City Deal.

Via deze City Deal wil de NEPROM actief bijdragen aan kennisdeling en -ontwikkeling. En we willen de verbinding leggen met diverse initiatieven waarbij de NEPROM betrokken is op het gebied van energiebesparing en mobiliteit in (binnenstedelijke) gebiedsontwikkeling en gebiedstransformatie.

Achtergrond
De zeventien ondertekenende partijen zijn de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincie Zuid-Holland, de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amstelveen, Amersfoort en Apeldoorn, ontwikkelaars Heijmans, BPD, Synchroon en Syntrus Achmea en de organisaties NEPROM, Smart Solar Charging en kennisinstituut ElaadNL

Een uitgebreid verslag van de middag is te lezen op Agenda Stad

Download:ondertekende City Deal ‘Elektrische deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling’

Foto: Valerie Kuypers