Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Utrecht.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Utrecht.jpg
Nieuws
30 november 2021
NEPROM tekent klimaatafspraken Utrecht niet
De NEPROM vraagt de provincie Utrecht af te zien van provinciale afspraken over klimaatadaptief bouwen en nodigt haar uit om in plaats daarvan deel te nemen aan het kennisprogramma Klimaatadaptief bouwen mét de natuur.

De provincie Utrecht heeft de NEPROM uitgenodigd om de Intentieverklaring Afspraken Klimaatadaptief Bouwen te ondertekenen. In onze brief aan de provincie zetten we uiteen dat we de doelstellingen van de verklaring onderschrijven, maar dat we niet tekenen. 

Nationale strategie gewenst 
De ontwikkeling van gebieden en gebouwen speelt een belangrijke rol bij het klimaatrobuust maken van de gebouwde omgeving. Projectontwikkelaars hebben daarin een verantwoordelijkheid, net zoals de provincie. Dit vraagstuk speelt echter in heel Nederland. Daarom pleiten we ervoor dit op nationaal niveau te regelen. Zo blijft het werkbaar voor de sector en voorkomen we versnippering, inefficiëntie en stagnatie van de bouw. 

Eerst kennis en ervaring opdoen 
Wel vinden we dat we eerst meer praktijkkennis en -ervaring moeten opdoen en delen over hoe we slim en effectief de klimaatdoelstellingen kunnen realiseren voordat er gedetailleerde eisen worden vastgelegd. Het kennisprogramma Klimaatadaptief bouwen mèt de natuur (KAN) is met dit doel opgezet door de NEPROM samen met WoningbouwersNL, Bouwend Nederland, Duurzaam Door en het ministerie van BZK. 

Krachten bundelen 
We doen een dringend beroep op de provincie om af te zien van provinciale afspraken en zich in plaats daarvan aan te sluiten bij het KAN-programma. Natuurlijk nodigen we ook andere provincies en gemeenten hiertoe van harte uit, net zoals onze leden en andere ontwikkelaars, beleggers, corporaties en bouwers. Laten we de krachten bundelen en ons gezamenlijk inzetten voor de doelstelling: 'Een klimaatrobuuste omgeving wordt volkomen normaal in Nederland'. 

Tags