Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
13 februari 2013
NEPROM verwelkomt woonakkoord
De vereniging van projectontwikkelaars, NEPROM, reageert voorzichtig positief op het woonakkoord dat tussen de regeringspartijen en D66, CU en SGP is gesloten.

De vereniging van projectontwikkelaars, NEPROM, reageert voorzichtig positief op het woonakkoord dat tussen de regeringspartijen en D66, CU en SGP is gesloten. Volgens de ontwikkelaars geeft het akkoord duidelijkheid voor de komende jaren en zijn hiermee de nadelen van het oorspronkelijke regeringsbeleid deels weggenomen.

NEPROM-voorzitter Wienke Bodewes: “Het woonakkoord is van groot belang voor zowel woningkopers als investeerders in de huurmarkt. Lange-termijnzekerheid is de basis voor vertrouwen. Nu er een akkoord ligt dat op voldoende politiek draagvlak mag rekenen, hebben we er vertrouwen in dat de minister de uitvoering snel ter hand zal nemen. We hebben een slechte tijd achter de rug, maar gezien de grote, latente vraag naar kwalitatief goede woningen mogen we verwachten dat de woningmarkt nu geleidelijk aan weer de weg omhoog zal vinden.”

De NEPROM is positief over het verhogen van het budget voor startersleningen en de verruiming van de regeling voor hypotheekrenteaftrek, waarmee vooral voor de starters het kopen aantrekkelijker wordt. Volgens de ontwikkelaars wordt daarmee direct de doorstroming op de woningmarkt bevorderd. De NEPROM vindt de verbeteringen voor de huurmarkt te beperkt. De verhuurdersheffing is in het woonakkoord slechts bescheiden bijgesteld en zal bij corporaties en bij particuliere beleggers tot een blijvend forse beperking van de investeringen leiden.

De tijdelijke btw-verlaging op woningrenovatie en het energiebesparingsfonds zullen volgens de ontwikkelaars een aanzienlijke impuls geven aan de bouwsector. De NEPROM tekent daarbij aan dat die impuls geen positief effect zal hebben op het functioneren van de woningmarkt. NEPROM-voorzitter Bodewes pleit er daarom voor dat zowel de tijdelijke btw-verlaging als het energiebesparingsfonds ook voor de nieuwbouw van toepassing wordt verklaard. Bodewes: “De nieuwbouw van woningen is essentieel voor het aanjagen van de woningmarkt en voor het bevorderen van innovaties in energiebesparing. Door de financiële middelen ook daar in te zetten snijdt het mes aan vele kanten. Dat geldt zowel voor de koop- als voor de huurmarkt!”

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/politiek/regeringsverklaring286.jpg

Tags