Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
18 maart 2020
NEPROM vraagt gemeenten: werk digitaal door
De NEPROM roept gemeenten op om ondanks de Corona-crisis alle activiteiten zoveel mogelijk door te zetten. Dat staat in het persbericht dat vandaag naar buiten is gebracht.

Laat het ontwikkelen en gunnen van nieuwe bouwprojecten niet stilvallen​​

De NEPROM roept gemeenten op om ondanks de Corona-crisis alle activiteiten zoveel mogelijk door te zetten. NEPROM-voorzitter Desirée Uitzetter: “Het is begrijpelijk dat iedereen in eerste instantie ontregeld raakt door de impact van het Corona-virus en het is zeker nog geen business as usual, maar laten we proberen met elkaar de ontwikkeling van nieuwe woningen en andere bouwwerken zoveel mogelijk op gang te houden. Daar plukken we later de vruchten van.”

Volgens de NEPROM, de vereniging van projectontwikkelaars, waren als gevolg van de Corona-crisis de meeste lidbedrijven vorige week al grotendeels omgeschakeld naar het thuiswerken. De ontwikkelaars geven aan dat nagenoeg alle werkzaamheden van initiatief, ontwikkeling, vergunningverlening, aanbesteding, bouwvoorbereidingen tot aan de start van de bouw vanuit huis kunnen plaatsvinden. Uitdagingen zien ontwikkelaars vooral waar het gaat om bijeenkomsten met omwonenden en kopers.

 
Digitaal vergaderen het nieuwe normaal
NEPROM-voorzitter Desirée Uitzetter: “We zagen ook bij onze eigen medewerkers een eerste reactie om alle externe vergaderingen en overleggen af te zeggen. Daar zijn we heel snel van terug gekomen. Iedereen probeert alle overleggen zoveel mogelijk via telefonische vergaderingen, skype en andere digitale oplossingen toch door te laten gaan. Dat blijkt goed te gaan, hoewel de omstandigheden thuis – met soms ook kinderen op de achtergrond – niet altijd helemaal ideaal zijn.”

 
Veel gemeenten moeten nog een slag maken
Ook bij veel andere partijen in de keten, waaronder gemeenten signaleert de NEPROM dat zij voortvarend zijn omgeschakeld naar thuiswerken en elektronisch vergaderen. Overleg over vergunningaanvragen en alle andere zaken waar gemeenten een rol bij spelen, blijken heel goed op afstand plaats te kunnen vinden. Uitzetter: “Sommige gemeenten hebben heel alert gereageerd, maar we horen ook van leden dat veel gemeenten alle afspraken en overleggen hebben geannuleerd. In een aantal gevallen is de techniek en de ondersteuning nog onvoldoende. We roepen iedereen op om maximaal in te zetten om vanuit huis werken, zodat de gehele planontwikkeling en het vergunningentraject niet onnodige vertraging oplopen. Waar nodig helpen we graag. We weten dat deze situatie nog een tijd zal voortduren, dus is het zaak dat digitaal thuiswerken het nieuwe normaal wordt.” 

 
Publieke besluitvorming
De NEPROM signaleert knelpunten bij raadsvergaderingen en bijeenkomsten met bewonersinspraak. Uitzetter: “Digitale besluitvorming in de gemeenteraad is op dit moment wettelijk niet mogelijk. We roepen het ministerie van BZK op om te onderzoeken of hier alternatieve vormen voor ontwikkeld kunnen worden en van een wettelijke basis kunnen worden voorzien. Natuurlijk staat openbaarheid voorop, maar er zijn technische oplossingen mogelijk die fysieke bijeenkomsten overbodig maken. Overigens zijn er mogelijkheden om zonder het vereiste quorum toch tot besluitvorming te komen.  Tevens vragen we aan de Raad van State om haar werkzaamheden zoveel mogelijk voort te zetten.” 

 
Gevolgen voor de bouw tot nu toe beperkt
De NEPROM signaleert dat op dit moment de meeste bouwwerken nog redelijk goed doorgaan, maar dat kan ook zo maar veranderen. Aannemers hebben op grote schaal preventieve maatregelen getroffen om hun personeel zo veilig mogelijk door te kunnen laten werken. Denk in dat verband aan individueel vervoer in plaats van busjes, extra bouwketen op de bouwplaats zodat tijdens pauzes minder mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn, langere pauzes, werken in meerdere ploegen en dergelijke. Ook aan de kant van de toeleveranciers signaleert men nog geen grote vertragingen. Wel zijn in enkele gevallen buitenlandse werknemers naar hun land van herkomst vertrokken. De NEPROM roept partijen op om alle zeilen bij te zetten om binnen de gegeven omstandigheden de bouw zoveel mogelijk voort te zetten om de economische schade op langere termijn te beperken. Uitzetter: “We realiseren ons dat we een zwaar beroep doen op onder andere het bouwplaatspersoneel. We hebben veel waardering voor hun grote inzet. Er wordt veel van hen gevraagd. Veiligheid en gezondheid dienen ook wat ons betreft hierbij voorop te staan.”
https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/digitaal.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/digitaal.png

Tags