Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
22 maart 2013
NEPROM vraagt minister Plasterk actie inzake leges
NEPROM en Aedes vragen minister Plasterk om actie te ondernemen tegen gemeenten die veel te hoge leges rekenen.

De NEPROM heeft samen met Aedes in een uitgebreid schrijven minister Plasterk gevraagd om actie te ondernemen tegen gemeenten die veel te hoge legeskosten in rekening brengen bij omvangrijke bouwprojecten.

Projectontwikkelaars, beleggers en woningcorporaties worden in veel Nederlandse gemeenten als gevolg van de crisis geconfronteerd met sterk stijgende legestarieven voor een omgevingsvergunning. De hoogte van de leges staat vaak in geen enkele verhouding tot de werkelijk verrichte werkzaamheden door de gemeenten. Uit recent onderzoek blijkt bovendien dat in veel gemeenten een deugdelijke onderbouwing van de kostendekkendheid van de legestarieven ontbreekt.

Naast de tekortschietende onderbouwing is de kruissubsidiëring de NEPROM en Aedes een doorn in het oog. Ontwikkelaars betalen bij omvangrijke nieuwbouwprojecten legeskosten tot meer dan een miljoen, waar de werkelijke kosten voor de gemeente minder dan € 50.000 bedragen. Daar staat tegenover dat burgers voor een aanvraag voor een dakkapel of kapvergunning maar een fractie van de werkelijke kosten betalen.

Volgens de NEPROM en Aedes is dit model niet langer houdbaar. Daarom verzoeken wij de minister in overweging te nemen om aanvullende wettelijke regels te stellen m.b.t. legestarieven. Dit met als doel dat gemeenten tarieven gaan hanteren die gerelateerd zijn aan de werkelijk gemaakte kosten bij de vergunningverlening.

Lees de brief aan de minister

Zie ook
NEPROM zet strijd tegen te hoge leges voort
Actie tegen te hoge bouwleges

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/politici/ronald-plasterk.jpg

Tags